Ympyrä sivuaa suoraa 3x − 4 y = 0 pisteessä (8 , 6). Lisäksi se sivuaa positiivista x-akselia. Määritä ympyrän keskipiste ja säde.

Piirretään annettu suora 3x − 4 y = 0 (punainen) ja sillä oleva piste (8, 6) (vihreä).

Koska kysytty ympyrä sivuaa sekä annettua suoraa että x-akselia, on sen keskipiste yhtä etäällä molemmista suorista, eli niiden kulmanpuolittajalla. Piirretään kulmanpuolittaja (vihreä katkoviiva). (Oikeastaan kaksi kulmanpuolittajaa, mutta niistä valittu tarkoitukseen sopiva)

Kaksi yhtenevää suorakulmaista kolmiota, joista toisen kateetin pituus on ympyrän keskipisteen x-koordinaatti ja toisen pituus on keskipisteen y-koordinaatti. Pisteen (8, 6) etäisyys origosta saadaan Pythagoraan lauseella: 10.

Annetun suoran kulmakerroin on 6/8 ja sitä vasten kohtisuoran suoran kulmakerroin on -8/6. Pisteen (8, 6) kautta kulkevan kohtisuoran yhtälö on: (y-6)=-8/6*(x-8).

Kysytyn ympyrän keskipiste on suorien (y-6)=-8/6*(x-8) ja x=0 leikkauspiste.

Yhtälöparin ratkaisuna: x=10, y=10/3

Luotu GeoGebralla