WWW-ohjelmointi

Listat

Listojen muotoiluja voitiin tehdä jonkin verran suoraan HTML-elementin attribuuteilla, mutta CSS-sääntöjä käyttämällä tyylitykset saadaan toimimaan sivustolla yleisesti eikä vain listakohtaisesti.

Listan tyylit

Listojen “listamerkkejä” voidaan vaihtaa toisen tyyppisiksi list-style-ominaisuudella ja sen aliominaisuuksilla list-style-type, list-style-position ja list-style-image.

Sääntö on muotoa:

list-style: list-style-type list-style-position list-style-image

list-style-type-ominaisuuden vaihtoehdot ovat:

 • none – ei listamerkkiä
 • disc – oletusarvo, täytetty ympyrä
 • circle – täyttämätön ympyrä
 • decimal – numeroitu lista (1,2,3,…)
 • upper-roman – numeroitu lista (I, II, III, IV, …)
 • upper-latin – aakkostettu (A, B, C, D, …)

list-style-position-ominaisuuden mahdolliset arvot ovat outside (oletus) ja inside. Tämä määrittelee sen, tuleeko listamerkki <li>-elementin sisä- vai ulkopuolelle.

Listamerkiksi voi laittaa myös oman kuvatiedoston list-style-image ominaisuudella muodossa url('omatilpukka.png').

Listatyylin voi määrätä joko koko listalle, eli <ul>- tai <ol>-elementille, taikka yksittäiselle lista-alkiolle, eli <li>-elementille.

<ul style="list-style: upper-roman;">
  <li>yksi</li>
  <li style="list-style-position: inside;">kaksi</li>
  <li>kolme</li>
</ul>
 • yksi
 • kaksi
 • kolme