WWW-ohjelmointi

Body-osio

Dokumentin varsinainen sisältö kirjoitetaan body-osioon <body>-tagin sisään. Sisältö jaotellaan tageilla loogisiin osiin ja merkitään niillä osien merkityksen mukaisesti.

Otsikot

Otsikot merkitään <h#>- ja </h#>-tageilla, joissa # on jokin numero yhdestä kuuteen. Näistä <h1> tarkoittaa sivun pääotsikkoa ja <h2><h6> alaotsikoita suurimmasta pienimpään.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Esimerkki otsikoista</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Sivun pääotsikko</h1>
    <h2>Alaotsikko 1</h2>
    <h3>Toinen alaotsikko</h3>
    <h4>Ei ihan niin tärkeä otsikko...</h4>
  </body>
</html>

Sivun pääotsikko

Alaotsikko 1

Toinen alaotsikko

Ei ihan niin tärkeä otsikko...

Leipäteksti

Sisällön tavallinen teksti, eli leipäteksti, kirjoitetaan tekstikappaleina, jotka merkitään <p>-tagilla. Selaimet erottelevat tekstipalstat oletuksena toisistaan hieman normaalia rivinväliä suuremmalla pystysuuntaisella tyhjällä tilalla. Kappaleenvaihdot erottuvat siis selvästi.

HTML-raakatekstissä olevia rivinvaihtoja ei sivua näytettäessä normaalisti huomioida. Rivinvaihto voidaan pakottaa <br>-tagilla. Sillä ei ole vastaavaa sulkutagia.

<p>
  Tässä on kokonainen palsta tekstiä. Huomaa,
  että selain tulostaa kaiken sisällön peräkkäin, eli
  html-tiedostossa olevat rivinvaihdot eivät vaikuta
  Tulostukseen.

  Tämä lause tulostuu siis edellisen lauseen perään.
</p>
<p>
  Tässä on puolestaan uusi kappale.
</p>

Tässä on kokonainen palsta tekstiä. Huomaa, että selain tulostaa kaiken sisällön peräkkäin, eli html-tiedostossa olevat rivinvaihdot eivät vaikuta Tulostukseen. Tämä lause tulostuu siis edellisen lauseen perään.

Tässä on puolestaan uusi kappale.

Kuvat

Kuvat lisätään HTML-dokumenttiin <img>-tagilla. Sillä ei ole vastaavaa lopetustagia, mutta lopetus voidaan kirjoittaa suoraan aloitustagiin muodossa <img />. Oletuksena kuva sijoitetaan sivulle HTML-tekstissä määrättyyn kohtaan tekstiriville samaan tapaan kuin se olisi yksi erikoisen kokoinen kirjain.

Kuvatagilla on useita attribuutteja, joista tärkeimmät ovat:

 • src – kuvatiedoston osoite
 • alt – Vaihtoehtoinen teksti, jos kuvaa ei pystytä näyttämään. Jos kuvan sisältö on tärkeää, tämä oleellinen esimerkiksi näkövammaisten ruudunlukijoita varten.
 • width – kuvan leveys
 • height – kuvan korkeus
 • title – kuvan otsikko (Selaimet näyttävät tämän yleensä, kun hiiri jätetään hetkeksi kuvan päälle.)
Tekstiä <img src="images/html5.png" alt="HTML5-logo"> kuvan ympärillä.
<img src="images/html5.png" alt="HTML5-logo" width="50" height="30" title="HTML5-logo skaalattuna ja litistettynä.">
Tekstiä HTML5-logo kuvan ympärillä. HTML5-logo

Linkit

Hyperlinkit dokumentin sisällä, dokumentin ulkopuolelle, toisiin dokumentteihin, kuviin ja tiedostoihin merkitään <a>-tagilla. Tagin tärkein attribuutti on href, jolla kerrotaan linkityksen kohteen osoite. Alku- ja lopputagin väliin jäävästä sisällöstä tulee klikattava linkki, joka johtaa kohteeseen. Linkkinä käytettävä sisältö voi olla esimerkiksi tekstiä tai kuvia.

<a href="http://petrit.net/www-ohjelmointi">WWW-ohjelmointi</a>
<a href="images/html5-pieni.png"><img src="images/html5-pieni.png"></a>

Absoluuttinen ja suhteellinen polku

Linkkien, kuvien tai muiden sivuun liittyvien tiedostojen tai sivujen osoitteet voivat olla absoluuttisia tai suhteellisia.

Osoite on absoluuttinen, kun se on annettu kokonaisuudessaan, mukaan lukien http://-aluke. Absoluuttinen polku riittää yksinään löytämään halutun kohteen.

<a href="http://www.google.com/">Google</a>
<img src="http://petrit.net/www-ohjelmointi/images/html5.png">

Osoite on suhteellinen, jos se on viittaus nykyisen dokumentin sijainnin suhteen. Suhteellisella viittauksella voidaan viitata nykyisessä kansiossa olevien kohteiden lisäksi vaikka alikansioissa tai yläkansioissa oleviin kohteisiin.

<a href="johdanto">Google</a>
<a href="ali/kansio/kuva.jpg">Google</a>
<img src="../../images/html5.png">

Harjoituksia

Tutustu JSBin-palveluun, jossa voi kirjoittaa ja muokata HTML-sivuja selaimeen upotetulla editorilla ja nähdä lopputuloksen suoraan livenä.

Kullekin sivulle luodaan yksilöllinen osoite jota käyttämällä sille pääsee palaamaan tai jolla sen voi jakaa toisille. Toisten tekemistä sivuista on helppo tehdä oma kopio, joka saa oman yksilöllisen osoitteen. Sivustolle kirjautumalla pääsee selaamaan omia aiempia tuotoksia.