WWW-ohjelmointi

Johdanto

Lyhyt johdanto siitä, mitä HTML on ja mihin sitä käytetään.

Johdanto HTML-kielen perusteisiin.

Mitä HTML on?

  • HyperText Markup Language, eli hypertekstin merkintäkieli
  • Kehitetty alkujaan vuonna 1991, HTML 1 vuonna 1993
  • Nykyään käytössä versio 5

HTML-merkinnät antavat tekstidokumentin osille semanttisen merkityksen ja mahdollistaa linkityksen dokumenttien välillä ja dokumentin sisällä. Toisin sanoen dokumentin osille merkitään niiden merkitys, eritasoiset otsikot, kappaleet, luettelot, valikot, korostukset jne. HTML-merkintöjä ei käytetä dokumentin osien ulkoasun määrittämiseen.

HTML-dokumentti on “pelkkää” tekstiä, eli sitä voi kirjoittaa millä tahansa tekstieditorilla, vaikka Notepadilla, ja tiedosto tallennetaan päätteellä .html. Monissa tekstieditoreissa on rakenteen kirjoittamista auttavia toimintoja, kuten dokumentin rakenteen korostaminen väreillä sekä merkintöjen automaattitäydennyksiä. Myös monet muut ohjelmat osaavat tuottaa HTML-koodia, esimerkiksi MS Word, mutta niiden tuottama koodi voi olla sekavaa, vaikeasti luettavaa ja vaikeasti käsin korjattavaa tai muokattavaa.

HTML-dokumenttityyppi

HTML-tiedoston esimmäisellä rivillä määritellään dokumentin tyyppi <!DOCTYPE>-tagilla. Tämä tagi ei itse ole HTML-kieltä vaan merkintä, jolla www-selaimelle kerrotaan, minkä kielen mukaan kyseinen tiedosto tulee tulkita. HTML-kielen versiot eroavat toisistaan jonkin verran ja selaimen käyttäytyminen riippuu siitä, mitä versiota se kuvittelee tiedoston olevan.

Esimerkiksi HTML5:

<!DOCTYPE html>

ja HTML 4.01 Strict:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">