WWW-ohjelmointi

Listat

HTML-kielessä voi määritellä useamman tyyppisiä listoja:

 • numeroimattomia listoja (kuten tämä)
 • numeroituja listoja
 • määritelmälistoja

Listat koostuvat itse listasta ja sen sisällä olevista lista-alkioista.

Numeroimaton lista

Numeroimaton lista esitetään <ul>-tagilla (unordered list). Listan yksittäiset alkiot luetellaan <ul>- ja </ul>-merkintöjen välissä <li>-tagilla merkittyinä.

Numeroimaton lista esitetään selaimissa oletuksena tyypillisesti “palluralistana”.

<h2>Hedelmiä</h2>
<ul>
  <li>Omena</li>
  <li>Banaani</li>
  <li>Appelsiini</li>
</ul>

Hedelmiä

 • Omena
 • Banaani
 • Appelsiini

Numeroitu lista

Numeroitu lista esitetään vastaavasti kuin numeroimaton, mutta käyttämällä <ol>-tagia (ordered list). Numeroimattoman listan tavoin lista-alkiot ympäröidään <li>-tagilla.

Oletuksena selaimet numeroivat listan alkiot kokonaisluvuilla luvusta yksi alkaen.

<h2>Juoksukilpailun tulokset</h2>
<ol>
  <li>Antti</li>
  <li>Jaana</li>
  <li>Liisa</li>
  <li>Pekka</li>
</ol>

Juoksukilpailun tulokset

 1. Antti
 2. Jaana
 3. Liisa
 4. Pekka

Määritelmälista

Kolmantena listatyyppinä oleva määritelmälista poikkeaa kahdesta aiemmasta. Sen tagina on <dl> (description list), mutta listan sisällä ei olekaan yksittäisiä lista-alkioita vaan termejä ja määritelmiä/kuvauksia. Termit merkitään <dt>-tagilla (term) ja niiden kuvaukset <dd>-tagilla (description).

Tällä listatyypillä voidaan luoda erilaisia avain–arvo -muotoisia luetteloita, kuten sanakirjoja tai tekijäluetteloita. Kunkin termin on tarkoitus esiintyä listassa vain kerran, mutta samaan termiin voi olla liitettynä useampia kuvauksia tai useammalla termillä voi olla yhteinen kuvaus.

Selaimet näyttävät yleensä oletuksena kuvaukset sisennettyinä.

<h4>Juomia</h4>
<dl>
  <dt>Kahvi</dt>
  <dd>Musta ja kuuma juoma</dd>
  <dt>Maito</dt>
  <dd>Valkoinen ja kylmä juoma</dd>
</dl>

<h4>Tekijät</h4>
<dl>
  <dt>Ohjaajat:</dt>
  <dd>Tapio Piirainen</dd>
  <dt>Näyttelijät:</dt>
  <dd>Kai Lehtinen</dd>
  <dd>Mari Rantasila</dd>
  <dt>Musiikki:</dt>
  <dd>Tapio Piirainen</dd>
  <dd>Mari Rantasila</dd>
</dl>

Juomia

Kahvi
Musta ja kuuma juoma
Maito
Valkoinen ja kylmä juoma

Tekijät

Ohjaajat:
Tapio Piirainen
Näyttelijät:
Kai Lehtinen
Mari Rantasila
Musiikki:
Tapio Piirainen
Mari Rantasila

Sisäkkäiset listat

Listoja voi käyttää myös sisäkkäin, eli muodostaa alilistoja. Tällöin lista-alkion <li>- ja </li>-merkintöjen väliin kirjoitetaan uusi <ul>- tai <ol>-lista.

Selaimet näyttävät sisällä olevan listan automaattisesti sisennettynä. Erilaisia listatyyppejä voi sekoitella vapaasti.

<ol>
  <li>Ensimmäisen tason alkioita
    <ul>
      <li>Toisen tason alkioita
        <ol>
          <li>Kolmannen tason ensimmäinen alkio</li>
          <li>Kolmannen tason toinen alkio</li>
        </ol>
      </li>
      <li>Toisen tason alkioita</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Ensimmäisen tason alkioita</li>
</ol>
 1. Ensimmäisen tason alkioita
  • Toisen tason alkioita
   1. Kolmannen tason ensimmäinen alkio
   2. Kolmannen tason toinen alkio
  • Toisen tason alkioita
 2. Ensimmäisen tason alkioita

Listojen attribuutteja

Järjestettyjen listojen toimitaa voi muokata jonkin verran antamalla niille sopivia attribuutteja.

 • start – asettaa listalle aloitusarvon
 • type – asettaa listan laskurin tyypin
  • 1 numero
  • A isot kirjaimet
  • a pienet kirjaimet
  • I isot roomalaiset numerot
  • i pienet roomalaiset numerot

Myös lista-alkiolle <li> voi antaa tyypin (type) sekä numeroarvon attribuutilla value.

<ol type="a" start="20">
  <li>Kahvia</li>
  <li type="I" value="3">Teetä</li>
  <li>Maitoa</li>
  <li value="42">Vettä</li>
  <li type="1">Kolajuomaa</li>
</ol>
 1. Kahvia
 2. Teetä
 3. Maitoa
 4. Vettä
 5. Kolajuomaa

Harjoituksia

Harjoittele tähän saakka opittua muotoilemalla Wikipediasta kopioitu artikkeli HTML-sivun muotoon. Kannattaa tehdä sivusta oma kopio. (JSBinin valikosta File -> Clone)

 1. Lisää tekstiin <html>-, <head>- ja <body>-tagit
 2. head-osioon otsikko <title>-tagilla ja merkistökoodaus <meta>-tagilla.
 3. Merkitse body-osioon otsikot ja eritasoiset alaotsikot, tekstikappaleet sekä listat.
 4. Merkitse tekstiin muutamia linkkejä muihin Wikipedia-artikkeleihin, erityisesti lopun “Katso myös”-osioon.
 5. Korosta kirjojen ja elokuvien nimet.