WWW-ohjelmointi

Validointi

Sivun validoinnilla varmistetaan, että sivu on annetun dokumenttityypin mukainen. Validi sivu toimii todennäköisemmin halutusti eri laite- ja selainympäristöissä. Validaattori on sivun tekijän apuväline, ei itsetarkoitus. Esimerkiksi sivun http://www.mtv.fi validointi antaa lukuisia virhettä tai varoitusta.

Sivun validointiin voidaan käyttää W3C:n validaattoria: validator.w3.org

Validoinnin voi suorittaa kolmella eri tavalla:

  • “by URL” -välilehti – Tarkistetaan netissä olevan sivun validius antamalla sen osoite.
  • “by File upload” -välilehti – Tarkistetaan oma HTML-tiedosto lähettämällä se tarkistettavaksi lomakkella.
  • “by Direct input” -välilehti – Tarkistetaan omaa HTML-koodia syöttämällä se suoraan tekstilaatikkoon.

Validin sivun tunnusmerkkejä:

  • Documenttityyppi merkitty oikein tiedoston alkuun.
  • Tageilla on vastaava lopetustagi, jos vaadittu. (Huom. poikkeukset)
  • Dokumentti on rakenteellisesti oikein muodostettu.
  • HTML-entiteetit on merkitty oikein.
  • Elementeillä on kaikki tarvittavat attribuutit.