WWW-ohjelmointi

Johdanto

HTML-tiedoston teksti määrittelee vain dokumentin varsinaisen asiasisällön sekä sen rakenteen, ei ulkoasua. WWW-selaimet esittävät dokumentin kunkin rakennetyypin jollain oletusulkoasulla, mutta niiden ulkoasu on täysin sivuston suunnittelijan muokattavissa. Ulkoasun tyylittelyyn käytetään CSS-kielellä esitettyjä tyylisääntöjä.

Johdanto HTML-kielen perusteisiin.

Mitä on CSS?

 • Cascading Style Sheets, eli “porrastetut tyyliarkit”.
 • Sääntöjä, joilla eri HTML-elementeille määrätään ulkoasuasetuksia.
 • Samaa elementtiä voi koskea useampi sääntö, joista osuvin tai viimeisin jää voimaan.
 • Nykyisin käytössä versio 3.
 • Samalle sivustolle voi olla useita erilaisia css-tyylejä, joilla sivuston ulkoasu voi muuttua hyvinkin paljon.

Miksi CSS?

 • Nykyaikaisilla www-sivustoilla erotellaan toisistaan sisältö, ulkoasu ja toiminnallisuus. (HTML, CSS ja Javascript)
 • Koko sivustolle saadaan yhtenäinen ulkoasu, joka on muutettavissa yhdestä paikasta.

CSS-tyylisäännöt

Tyylisäännössä on yleisesti kaksi osaa:

 • Valitsin (selector), joka määrää, mitä elementtejä sääntö koskee.
 • Määrittelyosa (declaration block), joukko määrittelyitä (declaration), joilla kerrotaan eri ominaisuuksille arvoja.

HTML-dokumentin tagit voidaan ajatella “laatikoiksi”, joiden ominaisuuksia CSS-säännöillä määritellään:

 • Tekstin väri, taustan väri, taustakuva
 • Reunaviiva ja sen paksuus, väri, kulmien pyöristys yms.
 • Marginaalit reunaviivan ulkopuolella, tila reunaviivan ja sisällön välissä (padding).
 • Monia muita ominaisuuksia
 • Myös animaatioita

CSS:n versiot

CSS-kieli on kehittynyt vuosien mittaan tarpeen ja kieleltä vaadittavien ominaisuuksien ymmärryksen myötä.

CSS1

 • Yleinen muotoilu
 • Leveyden ja korkeuden asettaminen
 • Reunaviivat ja täytteet
 • Listojen muotoilu
 • Fontit ja niiden ominaisuudet
  • Värit, alleviivaus, koko, ym.
 • Asemointi
  • Vasemmalle, oikealle, keskelle

CSS2

Lisäsi ominaisuuksia edelliseen versioon.

 • Parempi asemointi
  • Elementit, kuvat ja teksti voidaan asemoida minne vain.
 • Edellisestä johtuen elementtejä voi laittaa päällekkäin niin, että voidaan päättää, mikä on päällä ja mikä alla.
 • Ylivuodon käsittely. Mitä tehdä, jos sisältö ei mahdu sille varattuun tilaan?

CSS3

Peilaa nykyisiä tarpeita.

 • Ominaisuuksien animointi
 • Elementtien kääntely
 • “Laatikoiden” muotoilu
  • Pyöristys, varjostus, ym.
 • Web-fontit
 • 3D-efektit