WWW-ohjelmointi

Valitsimet

Tyylisäännössä on yleisesti kaksi osaa:

 • Valitsin (selector), joka määrää, mitä elementtejä sääntö koskee.
 • Määrittelyosa (declaration block), joukko määrittelyitä (declaration), joilla kerrotaan eri ominaisuuksille arvoja.

Valitsin on yhdistelmä seuraavia:

 • Tagin nimi: h1, p, span, div,…
 • Elementin id: #header, #menu, #panel
 • Elementin luokka (class): .navi, .address
 • Pseudo-luokka: :hover, :visited, :first-child,…
 • Pseudo-elementti: ::begin, ::after, ::first-letter,…
 • Attribuutit: [title], [target="_blank"], [data-order="4"],…

Valitsin on ikäänkuin polku halutulle elementille. Valitsin valitsee kaikki ne HTML-dokumentin elementit, jotka täyttävät valitsimen asettamat ehdot. Jos elementtien halutaan olevan sisäkkäin, niihin viittaavien elementtien väliin jätetään välilyönti. Jos taas elementille halutaan antaa tarkentavia valitsimia, kirjoitetaan valitsimet yhteen.

div.asia p.peruskappale a span {
  ... Määrittelyt ...
}

Yllä oleva valitsin div.asia p.peruskappale span a määrittelee tyylisääntöjä kaikille <span>-tageille, jotka ovat linkin (<a>) sisällä, joka on puolestaan kappaleessa <p>, jolla on luokkana (class-attribuutti) peruskappale, ja joka on sellaisen <div>-tagin sisällä, jolla on luokkana asia.

<div class="asia"> <p class="peruskappale"> <a> <span>

Esimerkki-HTML:

<section>
  <div class="asia">
    <p>Kappale, jossa tekstiä.</p>
    <p>Kappale, jossa myös <a href="#">linkki, jossa <span>tekstiä</span></a>.</p>
    <p class="peruskappale">Kappale, jossa myös <a href="#">linkki, jossa <span>tekstiä</span></a>.</p>
    <p>Kappale, jossa myös <a href="#">linkki ja <span>span</span></a>, mutta ei oikeaa luokkaa.</p>
    <p>Lisää tekstiä.</p>
    <p class="peruskappale">Toinen <a href="#">linkki <span>osuvalla tekstillä</span></a>.</p>
  </div>
</section>

Esimerkki-CSS:

div.asia p.peruskappale a span {
  color: red;
}

Lopputulos:

Kappale, jossa tekstiä.

Kappale, jossa myös linkki, jossa tekstiä.

Kappale, jossa myös linkki, jossa tekstiä.

Kappale, jossa myös linkki ja span, mutta ei oikeaa luokkaa.

Lisää tekstiä.

Toinen linkki osuvalla tekstillä.

Valitsimia voi yhdistellä (saman HTML-tagin useita ominaisuuksia) sekä luetella (useammalla valitsimella yhteiset säännöt).

h1 {
  /* tagi */
  color: red;
}

h1#otsikko {
  /* tagi ja id */
  color: blue;
}

.address {
  /* luokka (class) */
  font-style: italic;
}

li:first-child, li:last-child {
  /* kaksi valitsinta pilkulla lueteltuna */
  text-decoration: underline;
}

a::before {
  /* tagi ja sen pseudoelementti */
  content: "Linkki: ";
}

a.nav[title="etusivu"]:hover {
  /* tagi, sen luokka, attribuutti sekä sen arvo ja hiiri tagin päällä */
  color: red;
}

Tyylisääntöjen tärkeysjärjestys

CSS:n nimi, Cascading Style Sheets, tulee siitä, että samalle HTML-elementille voi olla määrätty ominaisuuksia useilla tyylisäännöillä, jotka “limittyvät” keskenään.

Jos säännöt ovat ristiriidassa, jää tarkin sääntö voimaan:

 • Inline-sääntö, eli suoraan HTML-tagiin style-attribuutilla kirjoitettu sääntö yliajaa <style>-tagilla annetut tai ulkoisessa tiedostossa määritellyt säännöt.
 • Tarkemmalla valitsimella määrätty sääntö on tärkeämpi
  • id on vahvempi kuin luokka, pseudoluokka tai attribuutti, jotka taas ovat vahvempia kuin tagi tai pseudoelementti.
 • Myöhempi sääntö “peittää” aiemman saman arvoisen säännön.