WWW-ohjelmointi

Tausta

Mille tahansa HTML-elementille voidaan määrittää sen tausta joko väreillä tai taustakuvilla. Oletuksena kunkin elementin tausta on läpinäkyvä (transparent), eli niiden alla oleva elementti taustoineen näkyy niistä läpi.

Taustan voi määrittää CSS:n background-ominaisuudella ja sen aliominaisuuksilla.

Taustaväri

Jos elementille halutaan antaa vain taustaväri, se voidaan määrätä background-color-ominaisuudella, jonka arvoksi annetaan haluttu väri. Väri voidaan kertoa samoin kuin tekstin color-ominaisuudelle värin nimellä tai erimuotoisina RGB-arvoina.

<h1 style="background-color: gold;">Otsikolla "kultainen" tausta</h1>

Otsikolla "kultainen" tausta

<h1 style="background-color: #ffaaaa;">Punaisella tsikolla <span style="background-color: rgba(0,0,255,0.5);>korostettu</span> osuus</h1>

Punaisella otsikolla korostettu osuus

Taustakuva

Taustaksi voidaan asettaa jokin kuva antamalla background-image-ominaisuudelle arvoksi kuvatiedoston url-osoite muodossa: url('osoitekuvaan.jpg').

Oletusarvoisesti taustakuva alkaa vasemmasta yläkulmasta ja sitä toistetaan taustalla vaaka- ja pystysuunnassa koko elementin alueella.

<h1 style="background-image: url('leafy.png');">Vihertävällä taustalla</h1>

Vihertävällä taustalla

Taustakuvan toistoa voi hallita background-repeat-ominaisuudella, jolle voi antaa arvot:

 • repeat (toistetaan vaaka- ja pystysuunnassa)
 • repeat-x (toistetaan vain vaakasuunnassa)
 • repeat-y (toistetaan vain pysytysuunnassa)
 • no-repeat (ei toisteta lainkaan)
<div style="background-image: url('ghost-penguin.png'); background-repeat: no-repeat;">
  <h1>Aavepingviini</h1>
  <p>Hiukan lisää tekstiä.</p>
</div>

Aavepingviini

Hiukan lisää tekstiä.

Kuvan sijoittelua taas voi hallita background-position-ominaisuudella. Arvoiksi ominaisuus saa vaaka- ja pystysuuntaisen sijainnin. Arvot voi antaa joko sanallisesti, left/center/right ja top/center/bottom, tai suhteellisina prosentteina taikka absoluuttisina arvoina (px, em, …) vasemmasta yläkulmasta laskien.

<div style="background-image: url('ghost-penguin.png'); background-repeat: no-repeat;
      background-position: 30% bottom;">
  <h1>Aavepingviini</h1>
  <p>Hiukan lisää tekstiä.</p>
</div>

Aavepingviini

Hiukan lisää tekstiä.

Ominaisuuksien yhdistäminen

Taustaa säätelevät background-*-ominaisuudet voidaan määritellä myös yhdellä säännöllä käyttämällä background-ominaisuutta, jonka muoto on:

background: <taustaväri> url('<taustakuvan osoite>') <vaaka-asettelu> <pystyasettelu> <toisto>;

Eli esimerkiksi:

<div style="background: #ffa url('ghost-penguin.png') center bottom no-repeat;">
  <h1>Aavepingviini</h1>
  <p>Hiukan lisää tekstiä.</p>
</div>

Aavepingviini

Hiukan lisää tekstiä.

Jos tässä muodossa jokin arvoista jätetään pois, sen sijalla käytetään oletusarvoja.