WWW-ohjelmointi

Tekstin muotoilu

Tutustutaan ensin joihinkin tekstielementtien ulkoasuun vaikuttaviin ominaisuuksiin.

Tekstin väri

Tekstin väri määritellään CSS:llä color-ominaisuutta käyttämällä. Tälle ominaisuudelle voidaan antaa arvo useammassa eri muodossa:

 • varatulla väriin viittaavalla nimellä (black, red, green, blue, yellow, white, jne.)
 • heksamuotoisella RGB-koodilla, joka koostuu #-merkistä ja kolmesta tai kuudesta merkistä (#000, #000000, #f00, #ff0000, #a01122, #89a02c, #0f0, #00ff00, #00f, #0000ff, #ff0, #ffff00, #f8c12a, #fff, #ffffff, jne.)
 • RGB-koodilla desimaalimuodossa (rgb(200,82,132), rgb(170,20,180))
 • RGBA-koodilla, jossa neljäs komponentti on läpinäkyvyys (rgba(20,20,170,0.2), rgba(20,20,170,0.5), rgba(20,20,170,0.9))

Sopivia arvoja väreille voi etsiä esimerkiksi kuvankäsittelyohjelmalla tai jollain Color Picker-sovelluksella. Firefox- ja Chrome-selaimille on saatavilla myös ColorZilla-lisäosa.

<article>
  <h1 style="color: red;">Otsikko</h1>
  <p>Lorem <span>ipsum</span> sit dolor amet...</p>
</article>
p {color: #555;}
span {color: green;}

Otsikko

Lorem ipsum sit dolor amet...

Korostukset

Tekstiä voi korostaa esimerkiksi lihavoimalla ja kursivoimalla.

Jotkin tagit, kuten <strong> sekä eritasoiset otsikkoelementit ovat oletuksena lihavoituja. Mille tahansa elementille voi lihavoinnin laittaa käyttöön tai pois määrittelemällä CSS:n font-weight-ominaisuuden arvon. Yleisimmin käytetyt arvot ovat normal ja bold, mutta näiden lisäksi voidaan käyttää painokertoimia, kuten 200 tai 600, taikka muita avainsanoja, kuten bolder ja lighter. Erilaisten arvojen tuki riippuu kuitenkin suurelta osin selaimesta sekä käytetyistä kirjasimista. Yleensä selaimissa vain normal- ja bold-arvot antavat erottuvat tulokset ja luku 600 ja sitä suuremmat vastaavat bold-arvoa.

<p>
  <span style="font-weight: 500;">Lorem</span>
  <span style="font-weight: bold;">ipsum</span> sit
  <strong style="font-weight: lighter;">dolor</strong> amet...
</p>

Lorem ipsum sit dolor amet...

Kursivointi on oletuksena päällä <em>-tagilla ja esimerkiksi <address>-tagilla. Kursivoinnin voi asettaa käyttöön tai pois käytöstä CSS-ominaisuudella text-style, jonka arvoiksi ovat tarjolla normal, italic ja oblique. Näistä italic ja oblique ovat molemmat kursivoituja, mutta italic pyrkii käyttämään kursiiviksi suunniteltua kirjasintyyppiä (fonttia), jos sellainen suinkin on järjestelmässä tarjolla. oblique sen sijaan tyypillisesti vain “vääntää” normaalin pystyfontin muutaman asteen verran vinoon. Usein näillä ei kuitenkaan käytännössä ole eroa.

<p>
  <address>Lorem</address>
  <span style="font-style: italic;">ipsum</span> sit
  <em style="font-style: normal;">dolor</strong>
  <span style="font-style: oblique;">amet</span>...
</p>

Lorem
ipsum sit dolor amet...

Tekstin koko

Tekstin kokoon voi vaikuttaa muuttamalla font-size-ominaisuuden arvoa. Arvon antaa absoluttisena tai suhteellisena ja useammassa eri mittayksikössä. Yksikön valinta riippuu myös mediasta, jolle tyylisääntö on tarkoitettu:

 • Pikseleinä: 12px (absoluuttinen, näyttö)
 • Prosentteina: 150% (suhteellinen, näyttö/tuloste)
 • M-kirjaimen leveys: 1.5em (suhteellinen, näyttö)
 • x-kirjaimen korkeus: 1.5ex (suhteellinen, näyttö)
 • Points, pica: 12pt, 12pc (absoluuttinen, tuloste)
 • Sentit, millit, tuumat: 2cm, 15mm, 0.5in (absoluuttinen, tuloste)
 • Nimillä: medium, xx-small, x-small, small, large, x-large, xx-large, smaller, larger

Absoluuttiset mittayksiköt ovat samat kautta koko dokumentin. Suhteelliset mittayksiköt puolestaan määrittelevät kyseisen elementin tekstin koon suhteessa ympäröivään elementtiin. Esimerkiksi, jos <article>-elementin tekstikokona on 12px ja sen sisällä olevan <h1>-elementin kooksi on määritelty 250%, tulee otsikon todelliseksi kooksi 30 pikseliä. Koska sivun tekijä ei voi tietää, minkälaisella ja minkä kokoisella laitteella käyttäjä tulee sivua katselemaan, on yleensä syytä määritellä tekstin koko suhteellisilla yksiköillä.

<p style="font-size: 12px;">
  <span>Lorem</span>
  <span style="font-size: 25px;">ipsum</span> sit
  <em style="font-size: 1.5em;">dolor</em>
  <span style="font-size: 70%;">amet</span>...
</p>

Lorem ipsum sit dolor amet...

Kirjasinperhe

Tekstin kirjasintyypin, eli fontin, valinta tehdään käyttämällä font-family-ominaisuutta. Fonttiperheen valinta kannattaa tehdä harkitusti, sillä jos kirjasintyypiksi valitaan sellainen, jota sivun käyttäjällä ei ole käytettävissä, selain käyttää sen sijaan jotain oletuskirjasinta. Usein font-family-ominaisuuden arvoksi kannattaakin antaa pilkulla lueteltu joukko vaihtoehtoisia kirjasintyyppejä, joista käytetään ensimmäistä löytyvää.

Tarkkojen fonttinimien, kuten Arial, Helvetica, "Times New Roman" ja "MS Comic Sans", lisäksi käytettävissä on myös yleisempiä kirjasinperheiden nimiä, kuten serif (päätteellinen kirjasin, kuten “Times New Roman”), sans-serif (päätteetön kirjasin, kuten Arial tai Helvetica) sekä monospace (tasalevyinen kirjasin, joka sopii esimerkiksi koodille). Yleisiä kirjasinperheitä käytettäessä käytettävä fontti valitaan selaimen asetusten mukaan.

Kirjasintyyppejä on mahdollista ottaa käyttöön myös niin sanottuina webfontteina, jolloin CSS:llä kerrotaan verkon yli käyttöön ladattava fonttitiedosto jolloin kyseistä kirjasintyyppiä voidaan käyttää sivulla riippumatta siitä, mitä kirjatyyppejä on asennettuna käyttäjän koneelle. Webfontteja voi ladata käyttöön joko jostain julkisesta palvelusta, kuten Google Fonts tai Open Font Library, taikka tarjoilemalla ne käyttöön suoraan omalta palvelimelta.

<p style="font-family: Helvetica, Ariel, sans-serif; font-size: 150%;">
  <span>Lorem ipsum dolor sit amet,</span>
  <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">consectetur adipiscing elit.</span>
  Sed semper eleifend mauris eu gravida.
  <span style="font-family: 'Comic Sans MS';">Nulla volutpat ante eget consequat malesuada.</span>
  <span style="font-family: 'Josefin Sans';">Nunc iaculis mauris eros, ac pharetra libero dapibus et.</span>...
</p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed semper eleifend mauris eu gravida. Nulla volutpat ante eget consequat malesuada. Nunc iaculis mauris eros, ac pharetra libero dapibus et....

Tekstin “koristelu”

Tekstiä voidaan myös koristella käyttämällä text-decoration-ominaisuutta. Esimerkiksi <u>-tagin oletusulkoasu on alleviivattu, eli sen text-decoration-ominaisuuden arvo on underline.

Ominaisuuden mahdollisia arvoja ovat:

 • underline: alleviivaus
 • overline: ylleviivaus
 • line-through: yliviivaus

Arvoja voi antaa text-decoration-ominaisuudelle useita yhtä aikaa välilyönnillä eroteltuina.

<p>
  <span style="text-decoration: underline overline;">Lorem</span>
  <span style="text-decoration: line-through;">ipsum</span> sit
  <span style="text-decoration: line-through underline overline;">dolor</span>
  <span style="text-decoration: underline;">amet</span>...
</p>

Lorem ipsum sit dolor amet...

Tekstin tasaus elementissä

Tekstilohkon sivureunojen tasaukseen käytetään text-align-ominaisuutta, jonka mahdollisia arvoja ovat:

 • left: vasen tasaus
 • center: keskitys
 • right: oikea tasaus
 • justify: molempien reunojen tasaus
  <p style="text-align: left;">
    Nulla facilisi. Mauris sapien massa,...
  </p>
  <p style="text-align: center;">
    Nulla facilisi. Mauris sapien massa,...
  </p>
  <p style="text-align: right;">
    Nulla facilisi. Mauris sapien massa,...
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    Nulla facilisi. Mauris sapien massa,...
  </p>

Nulla facilisi. Mauris sapien massa, viverra quis massa posuere, tempor eleifend lacus. Proin at iaculis metus. Curabitur a dolor est. Praesent vitae ipsum ligula. Pellentesque in tellus congue, euismod orci sit amet, scelerisque lorem. Maecenas et quam felis. Phasellus accumsan auctor sapien sed facilisis. Pellentesque metus felis, euismod in sapien vitae, ultricies convallis lacus. Cras non ultricies nibh.

Nulla facilisi. Mauris sapien massa, viverra quis massa posuere, tempor eleifend lacus. Proin at iaculis metus. Curabitur a dolor est. Praesent vitae ipsum ligula. Pellentesque in tellus congue, euismod orci sit amet, scelerisque lorem. Maecenas et quam felis. Phasellus accumsan auctor sapien sed facilisis. Pellentesque metus felis, euismod in sapien vitae, ultricies convallis lacus. Cras non ultricies nibh.

Nulla facilisi. Mauris sapien massa, viverra quis massa posuere, tempor eleifend lacus. Proin at iaculis metus. Curabitur a dolor est. Praesent vitae ipsum ligula. Pellentesque in tellus congue, euismod orci sit amet, scelerisque lorem. Maecenas et quam felis. Phasellus accumsan auctor sapien sed facilisis. Pellentesque metus felis, euismod in sapien vitae, ultricies convallis lacus. Cras non ultricies nibh.

Nulla facilisi. Mauris sapien massa, viverra quis massa posuere, tempor eleifend lacus. Proin at iaculis metus. Curabitur a dolor est. Praesent vitae ipsum ligula. Pellentesque in tellus congue, euismod orci sit amet, scelerisque lorem. Maecenas et quam felis. Phasellus accumsan auctor sapien sed facilisis. Pellentesque metus felis, euismod in sapien vitae, ultricies convallis lacus. Cras non ultricies nibh.

Tekstin muunnokset

text-transform-ominaisuudella voidaan muuntaa tekstin ilmiasua suurten ja pienten kirjainten suhteen. Arvoja ovat:

 • uppercase: kaikki kirjaimet isolla
 • lowercase: kaikki kirjaimet pienellä
 • capitalize: sanojen ensimmäiset kirjaimet isolla
 • none: muotoilut pois (nollaa ulommassa elementissä määrätyn arvon)
  <p style="text-transform: uppercase;">
    Nulla facilisi. Mauris sapien massa,...
  </p>
  <p style="text-transform: lowercase;">
    Nulla facilisi. Mauris sapien massa,...
  </p>
  <p style="text-transform: capitalize;">
    Nulla facilisi. Mauris sapien massa,...
  </p>
  <p style="text-transform: uppercase;">
    Nulla facilisi. <span style="text-transform: none;">Mauris sapien</span> massa,...
  </p>

Nulla facilisi. Mauris sapien massa,...

Nulla facilisi. Mauris sapien massa,...

Nulla facilisi. Mauris sapien massa,...

Nulla facilisi. Mauris sapien massa,...

Tekstin varjostus

CSS3:n myötä on tullut mahdolliseksi lisätä teksteihin myös varjostusta text-shadow-ominaisuudella. Ominaisuuden arvoksi annetaan välilyönneillä eroteltuina varjostuksen vaakapoikkeama, pystypoikkeama, sumennuksen määrä sekä väri. Kolme ensimmäistä arvoa annetaan mittayksikköinä, kuten pikseleinä ja väri annetaan jossain RGB- tai RGBA-muodossa, kuten color-ominaisuudelle.

Varjostuksia voidaan antaa myös useampia yhtä aikaa luettelemalla ne pilkulla erotettuina.

Tyypillisesti varjostusta käytetään esimerkiksi otsikoissa. Sen käytön kanssa kannattaa olla varovainen, sillä huolimattomasti käytettynä lopputulos on suttuisen näköinen ja hankalasti luettava teksti.

  <h1 style="text-shadow: 2px 2px 3px red;">Nulla facilisi. Mauris sapien massa</h1>
  <p style="text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.5);">
    Nulla facilisi. Mauris sapien massa,...
  </p>
  <p style="text-shadow: 1px 1px 2px black;">
    Nulla facilisi. Mauris sapien massa,...
  </p>
  <h1 style="color: white; text-shadow: 1px 1px 0 black, 1px -1px 0 black, -1px 1px 0 black, -1px -1px 0 black;">
    Nulla facilisi. Mauris sapien massa
  </h1>
  <h1 style="text-shadow: 10px 10px 2px blue, -10px -10px 2px red;">
    Nulla facilisi. Mauris sapien massa
  </h1>

Nulla facilisi. Mauris sapien massa

Nulla facilisi. Mauris sapien massa,...

Nulla facilisi. Mauris sapien massa,...

Nulla facilisi. Mauris sapien massa

Nulla facilisi. Mauris sapien massa