WWW-ohjelmointi

Entiteetit

Eräitä erikoismerkkejä (esimerkiksi < ja >) ei voi kirjoittaa tekstin sekaan suoraan, vaan ne on kirjoitettava erikoismerkinnällä, eli entiteetteinä.

HTML-entiteetti alkaa &-merkillä ja päättyy puolipisteeseen ;. Entiteetin tunniste on teksti tai merkin unicode-järjestysnumero muodossa #numero. Numero voidaan antaa desimaalimuodossa, kuten &#9731;, tai heksadesimaalimuodossa, kuten &#x2603;. Lopputulos on kuitenkin sama:

Esimerkiksi:

Merkki Entiteetti Merkki Entiteetti
“välilyönti” &nbsp; & &amp;
< &lt; &quot;
> &gt; &euro;
ä &auml; © &copy;
Ä &Auml; &rarr;
ö &ouml; &clubs;
Ö &Ouml; &permil;