WWW-ohjelmointi

Lomakkeet

Lomakkeiden tarkoituksena on yleensä kerätä käyttäjältä tietoja, esimerkiksi palveluun rekisteröinnin tai sisäänkirjautumisen yhteydessä. Lomake voidaan toteuttaa HTML-komponenttien avulla, mutta tiedon käsittelyyn tarvitaan yleensä kuitenkin palvelinpäässä toimiva ohjelma.

Form-elementti

Lomake merkitään <form>-tagilla. Se saa method-attribuutiksi menetelmän, jolla tiedot lähetetään palvelimelle ja action-attribuutiksi osoitteen, johon tiedot lähetetään käsiteltäväksi. Usein on lisäksi hyvä antaa lomakkeelle jokin nimi joko id- tai name-attribuutilla, jotta siihen on tarvittaessa helpompi viitata.

Lähetysmetodi

Lähetysmetodi on valittavissa kahdesta vaihtoehdosta: get ja post. Lähetysmetodi määrittelee sen, missä muodossa lomakkeella kerätty tieto lähetetään palvelimelle.

GET
Tarkoitettu nimensä mukaisesti tiedon pyytämiseen palvelimelta. (lähetettävää tietoa vähän)
Lisää lomakkeen tiedot URL-osoitteeseen "nimi"="arvo" -pareina.
Tietojen lähetysmäärällä on yläraja
Älä koskaan käytä arkaluonteisen datan lähettämiseen get-metodia!
Käyttökelpoinen, jos datan haluaa selaimen kirjanmerkkeihin.
POST
Tarkoitettu nimensä mukaisesti tiedon lähettämiseen palvelimelle. (lähetettävää ehkä paljon)
Tietojen lähetysmäärällä ei ole ylärajaa
Sopivampi arkaluonteisen datan lähettämiseen

Metodin valinnasta enemmän palvelinosuudessa.

Action-attribuutti

Attribuutti määrittelee osoitteen, johon lomakkeen tiedot lähetetään. Se on ollut pakollinen kaikille form-elementeille, mutta HTML5:n mukaan se ei enää ole sitä. Osoite voi olla suhteellinen tai absoluuttinen.

Lomakkeen nimi

Lomakkeelle annetaan tunniste joko name- tai id-attribuutilla. name on yhteensopiva vanhempienkin selainten kanssa, mutta nykyisin id-attribuutin käyttö on kuitenkin suositeltavampaa.

Tunniste on tärkeä erityisesti silloin, kun sivulla on enemmän kuin yksi form-elementti.

<form method="post" action="login.php" name="kirjautuminen">
  ... Tähän tulee lomakkeen kenttiä ...
</form>

<form method="get" action="http://www.example.com/cgi-bin/handler.cgi" id="rekisterointilomake">
  ... Tähän tulee lomakkeen kenttiä ...
</form>

<form method="get" name="asetukset" id="form_1">
  ... Tähän tulee lomakkeen kenttiä ...
</form>

Lomakkeen sisältö

Lomake sisältää syöttökenttiä (input) ja otsikoita eli nimilappuja (label). Syöttökenttä luodaan <input>-tagilla, jolla ei ole lopetustagia. Yhdessä lomakkeessa voi olla useita erityyppisiä syöttökenttiä. Input-tekstikenttään ei saa kuin yhden rivin tekstiä ja mikäli halutaan useampirivinen syöttökenttä, voidaan käyttää <textarea>-tagia.

Input

Input-tagilla on useita attribuutteja ja attribuutit riippuvat usein syöte-elementin tyypistä.

name ja id
Kentän nimi – käytetään kentän tunnistamiseen
size
Oletuskoko – huomaa, että selain voi tästä huolimatta näyttää kentän minkä kokoisena tahansa.
type
Kentän tyyppi – esimerkiksi text, password,… tarkastellaan tarkemmin myöhemmin.
maxlength
Maksimipituus – huomaa, että tämäkin attribuutti on ohjeellinen ja käyttäjä tai selain voi ohittaa sen.
value
Kentän oletussisältö
required
Määrittää kentän pakolliseksi täyttää ennen lähetystä.
disabled
Asettaa kentän “pois päältä”.

Input-tagin tyypit

Input-tagille voi type-attribuutilla määrätä erilaisia syöttötyyppejä. Tyyppi vaikuttaa kentän ulkoasuun ja siihen, minkälaista tietoa sillä voi syöttää. Osa tyypeistä on uusia HTML5:n mukana tulevia ja niiden selaintuki saattaa olla rajallinen. Jos selain ei tue valittua tyyppiä, kyseinen input-tagi näytetään tekstikenttänä.

Tyyppi Kuvaus HTML Esimerkki
button Painonappi <input type="button" value="Lähetä">
checkbox Rastiruutu <input type="checkbox">
HTML5 color Värivalitsin <input type="color" value="#ffdd00">
HTML5 date Päivämäärä <input type="date" value="2016-02-01>
HTML5 datetime Päivämäärä ja aika <input type="datetime" value="2016-02-01 12:05">
HTML5 datetime-local Päivämäärä ja aika <input type="datetime-local" value="2016-02-01 12:05">
HTML5 email Sähköposti <input type="email" value="testi@example.com">
file Tiedosto <input type="file">
hidden Piilotettu <input type="hidden" value="jotain">
image “Lähetä”-nappi kuvana <input type="image" src="html5-pieni.png">
HTML5 month Kuukausi <input type="month" value="2016-02>
HTML5 number Kokonaisluku <input type="number" min="-5" max="5" value="2">
password Salasana <input type="password">
radio Radio-valinta <input type="radio" value="a" name="yksi">a<br>
<input type="radio" checked="checked" value="b" name="yksi">b
a
b
HTML5 range Liukusäädin (luku) <input type="range" min="-5" max="5" step="0.5" value="2">
reset Lomakkeen tyhjennys <input type="reset">
HTML5 search Hakukenttä <input type="search">
submit Lähetys-nappi <input type="submit">
HTML5 tel Puhelinnumero <input type="tel">
text Teksti <input type="text" value="testi">
HTML5 time Aika <input type="time" value="12:05">
HTML5 url URL-osoite <input type="url" value="http://petrit.net">
HTML5 week Viikko <input type="week" value="2016-W10">

Esimerkkejä:

 • Tekstikenttä,jossa kysytään käyttäjän nimeä
 • Pakollinen tekstikenttä, jossa kysytään salasanaa
 • Tekstikenttä, jossa kysytään verkko-osoitetta
<input name="nimi" type="text" size="30" value="" maxlength="40">
<input name="salasana" type="password" size="20" maxlength="20">
<input name="verkkosivu" type="url">

Kenttien otsikot

Syöttökentille voi kirjoittaa otsikon pelkällä tekstillä, mutta kenttien otsikot kannattaa antaa <label>-tagilla. <label>-elementti yhdistetään johonkin syöttökenttään for-attribuutin avulla. Attribuutin arvon pitää olla täsmälleen sama kuin kentän id-attribuutin arvon. Tällöin kentän otsikosta tulee osa syöttökenttää.

Etunimi: <input name="etunimi" id="nimi1" type="text" value="" size="20" maxlength="20">
<br>
<label for="nimi2">Etunimi:</label> <input name="etunimi" id="nimi2" type="text" value="" size="20" maxlength="20">
Etunimi:

Perus input-tyypit

text
Tavallinen tekstisyöttö
password
“Salattu” salasanan syöttökenttä
checkbox
Päällä / pois -tyyppinen “rastiruutu”. Oletuksena “rastiruutu” voidaan laittaa valmiiksi päälle antamalla sille attribuutti checked="checked".
radio
Optionapit eroavat “rastiruuduista” siinä, että ainoastaan yksi samaan rymään kuuluvista napeista voi olla kerrallaan valittuna. Esivalinnan voi tehdä asettamalla attribuutin checked="checked".
Samaan ryhmään kuuluvat napit yhdistetään antamalla niille sama nimi name-attribuutilla.
Samaan ryhmään kuuluvat napit erotetaan toisistaan value-attribuutilla.
hidden
Joskus on tarpeellista lähettää lomakkeen mukana sellaisia tietoja, joita ei haluta muuttaa tai näyttää käyttäjälle. Nämä voidaan antaa hidden-tyyppisellä input-tagilla.
Tunnisteeksi sille annetaan name-attribuutti ja sisällöksi value-attribuutti.
submit
Lomakkeen lähetystä varten siihen lisätään tyyppiä submit-oleva painonappi. Napin looginen paikka on yleensä lomakkeen lopussa. Napin teksti tulee sen value-attribuutista.
reset
Lomake voidaan tyhjentää tyyppiä reset olevalla napilla. Napin teksti tulee sen value-attribuutista.

Lomakkeen muotoilu

Koska lomakkeet ovat usein luonnostaan taulukkomuotoista sisältöä, voidaan niiden muotoilussa hyödyntää taulukkoja. Label-elementit asetetaan yleensä taulukon vasempaan sarakkeeseen ja kentät oikeaan.

<form name="kirjautumislomake" method="post" action="http://www.example.com/">
  <h1>Esimerkki kirjautumislomakkeesta</h1>
  <p>Kirjoita seuraaviin kenttiin nimesi ja salasanasi ja valitse lähetä!</p>
  <table>
    <tr>
      <td><label for="k_nimi">Nimi:</label></td>
      <td><input type="text" name="nimi" id="k_nimi" size="20"/> </td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="s_sana">Salasana:</label></td>
      <td><input type="password" name="salasana" id="s_sana" size="20"/></td>
    </tr>
  </table>
  <p>
  <input type="submit" name="laheta" value="Lähetä!"\>
  </p>
</form>

Esimerkki kirjautumislomakkeesta

Kirjoita seuraaviin kenttiin nimesi ja salasanasi ja valitse lähetä!

Lomakkeiden syöttökenttiä voi myös ryhmitellä <fieldset>-tagin avulla. Tällöin selain “laatikoi” samaan ryhmään kuuluvat syöttökentät. Ryhmälle voi antaa otsikon <legend>-tagilla. Ryhmää ja sen otsikkoa voidaan käyttää myös suoraan kentän otsikkona.

<fieldset>
  Nimi: <input type="text" name="nimi"/><br>
  Osoite: <input type="text" name="osoite"/>
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Perustiedot</legend>
  Nimi: <input type="text" name="nimi"><br>
  Osoite: <input type="text" name="osoite">
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Lisätiedot</legend>
  Ikä: <input type="text" name="ika"\><br>
  Puhelin: <input type="text" name="puhelin">
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Nimi:</legend>
  <input type="text" name="nimi"/>
</fieldset>
Nimi:
Osoite:
Perustiedot Nimi:
Osoite:
Lisätiedot Ikä:
Puhelin:
Nimi:

Muita lomake-elementtejä

Input-tagien lisäksi lomakkeissa voi käyttää myös muutamaa muuta elementtityyppiä.

Textarea

Lomakkeeseen voidaan syöttää useamman kuin yhden rivin verran tekstiä <textarea>-tagin avulla. Tagi saa attribuutikseen nimen (ja mahdollisen id-arvon) lisäksi rivien ja sarakkeiden määrät rows- ja cols-attribuuteilla. Huomaa, että toisin kuin <input>-tagilla, <textarea>:lla on myös lopputagi.

<label for="teksti_area">Kirjoita kuvaus itsestäsi:</label><br>
<textarea name="kuvaus" id="teksti_area" rows="5" cols="80">Oletussisältö tähän</textarea>

Alasvetovalikko <select>

Lomakkeeseen voidaan liittää alasvetovalikoita <select>-tagin avulla. Tagin sisään kirjoitetaan valittavien vaihtoehtojen näkyvät tekstit <option>-tagin sisään ja vaihtoehdon arvo tagin value-attribuutin arvoksi. Oletuksena valitun vaihtoehdon voi valita lisäämällä tagiin attribuutin selected="selected".

Alasvetovalikon toiminnallisuus on käytännössä sama kuin radio-tyyppisen <input>-tagin, mutta sen visuaalinen ulkoasu on kompaktimpi.

<select name="juomat">
  <option value="milk">Maito</option>
  <option value="water" selected="selected">Vesi</option>
  <option value="coffee">Kahvi</option>
  <option value="tea">Tee</option>
  <option value="cola">Kola-kola</option>
</select>