WWW-ohjelmointi

Javascriptin suoritus

Koska Javascript on tulkittu kieli, se tarvitsee aina jonkin tulkin, eli ohjelman, joka suorittaa Javascript-kielisiä komentoja. Useimmiten tulkki on www-selaimeen sisäänrakennettu koneisto, mutta nykyään on myös komentoriviltä toimivia Javascript-tulkkeja, kuten Node.js. Node.js:stä on tullut suosittu alusta myös palvelinohjelmistojen rakentamiseen.

WWW-sivulla

HTML-sivulle Javascript-kielisen ohjelman voi lisätä <script>-tagilla. Kun sivua ladataan, <script>-tagilla merkitty ohjelma suoritetaan siinä kohdassa kuin se on sivulle merkitty. Tagi voi olla joko sivun <head>- tai <body>-osiossa. Usein <script>-tagi on sijoitettu <body>:n loppuun, jolloin se suoritetaan muun sivun lataamisen jälkeen, taikka sen suoritus määrätään muuten käynnistettäväksi vasta sivun latauduttua.

<script>-tagia voidaan käyttää kahdella tavalla. Ensimmäisessä Javascript-ohjelma on erillisessä tiedostossa, johon viitataan tagin src-attribuutilla:

<script type="text/javascript" src="munoma.js"></script>

Toinen vaihtoehto on kirjoittaa Javascript-ohjelma suoraan HTML-tiedostoon <script>-tagin sisään.

<script type="text/javascript">
    var luku = 42;
    alert('Moi ' + 42 + '!');
</script>

Selaimen konsolissa

Useimmissa selaimissa on mahdollista ottaa esiin jonkinlainen Javascript-konsoli, eli komentorivi, johon voi kirjoittaa Javascript-komentoja suoraan. Tämä löytyy usein joko valikosta tai hiiren oikean napin takaa ja on usein nimetty tyyliin “Inspect Element” tai “Kehittäjän työkalut”.

Selaimen osoiterivillä

Javascriptiä voi suorittaa vaikka suoraan selaimen osoiterivillä. Kokeile kirjoittaa osoiteriville:

javascript:for (var i = 0; i < 10; i++){document.write(i + ': hihhei!<br>');}; alert('Moi!');

Selaimen kirjanmerkistä

Vastaavasti osoitteen voi tietenkin tallettaa myös kirjanmerkiksi, eli bookmarkletiksi. Google-käännös

Firefoxin Scratchpad

Firefox sisältää Scratchpad-toiminnallisuuden, eli kevyen syntaksikorostetun Javascript-editorin, johon kirjoitetun koodin voi suorittaa selainikkunassa.

Scratchpad avataan näppäinyhdistelmällä shift-F4, valittu koodi suoritetaan näppäilemällä ctrl-r.

Komentorivillä

Javascriptiä voi tietenkin käyttää myös komentoriviltä, esimerkiksi Node.js:llä.