WWW-ohjelmointi

Ohjelman kirjoittaminen

Muutamia perusohjeita Javascriptin syntaksista alkuun pääsemiseksi.

Kommentit

Kommentteja voidaan ohjelmakoodissa käyttää dokumentoimaan ja selittämään hankalasti ymmärrettäviä ohjelmakohtia. Niillä voidaan myös kytkeä väliaikaisesti pois käytöstä osia ohjelmasta.

Javasriptissä kommentteja voi kirjoittaa kahdella tavalla:

  • rivikommentteina
  • lohkokommentteina

Rivikommentissa merkintä // aloittaa kommentin missä tahansa kohtaa ohjelmakoodia ja samalla rivillä kaikki tämän merkinnän jälkeen on kommenttia, jota ei suoriteta.

// Lasketaan yhteen x ja y
z = x + y;
a = b - c;  // Vähennyslasku

Lohkokommentti puolestaan alkaa merkinnällä /* ja kestää lopettavaan merkintään */ saakka. Tämä kommenttimerkintä voi ulottua useamman rivin yli.

/*****************************
 * Copyright: Petri Salmela
 *****************************/
z = x + y;
a = b + /* Kommentti voi olla keskelläkin */ c;
/*
luku = 3;
*/

Puolipisteet

Javascript-lauseet kirjoitetaan yleensä omalle riville ja ne päätetään puolipisteellä. Puolipiste ei ole yleensä pakollinen, kuten joissain muissa ohjelmointikielissä, sillä Javascript osaa täydentää rivinvaihdon tarvittaessa lauseen päättymiseksi. Lauseet kannattaa kuitenkin yleensä päättää puolipisteellä, sillä toisinaan sen puuttuminen voi aiheuttaa ohjelmakoodin tulkitsemisen toisin kuin ohjelmoija on sen tarkoittanut.