WWW-ohjelmointi

Muuttujat

Ohjelmointikielissä tietoa tallennetaan suorituksen aikana muuttujiin.

Muuttujan esittely

Javascriptissä muuttujat esitellään sanalla var. Esittelyn yhteydessä muuttujalle voidaan haluttaessa antaa myös arvo. Muussa tapauksessa arvoksi tulee tässä vaiheessa undefined, eli määrittelemätön.

Säännöt laillisille muuttujien nimille ovat seuraavat:

  • Nimessä voi olla kirjaimia, numeroita, alaviivoja ja dollari-merkkejä.
  • Nimi ei saa alkaa numerolla.
  • Nimissä isoilla ja pienillä kirjaimilla on merkitysero.
  • Javascriptin varattuja sanoja ei saa käyttää.

Muuttujaan sijoitetaan arvo sijoitusoperaattorilla, joka on =.

var luku = 42;
var nimi = 'Petri';
var jokinPitkaMuuttujanNimi;
var toinen_muuttujan_nimi = true;
var abc, foo = 'bar', baz;

Muuttujan esitteleminen var-sanalla ei ole aivan pakollista, mutta erittäin suositeltavaa, sillä var-sanan unohtaminen voi joskus johtaa erittäin vaikeasti löydättäviin virheisiin.

Muuttujan näkyvyysalue

Muuttujan näkyvyysalue, eli se, missä kohdissa koodia jokin muuttuja on käytettävissä, voi olla globaali tai lokaali. Globaalit muuttujat ovat käytettävissä kaikkialla ohjelmakoodissa ja lokaalit muuttujat vain sen funktion sisällä, jossa se on määritelty.

Käytännössä kannattaa pyrkiä minimoimaan globaalien muuttujien määrä ja käyttää vain lokaaleja muuttujia, jos se on mahdollista.