WWW-ohjelmointi

Numerot

Useimmissa ohjelmissa tarvitaan ainakin jonkin verran numeroita puhtaasti aritmeettisia laskuoperaatiota. Javascriptin numeroille käyttämä tyyppi on nimeltään number.

typeof 5;   // 'number'

Laskuoperaatioita

Peruslaskuoperaatioina ovat käytettävissä tutut operaatiot:

Operaatio Operaattori Esimerkki
Negatiivinen etumerkki - -3
Yhteenlasku + 5 + 8 === 13
Vähennyslasku - 4 - 7 === -3
Kertolasku * 4 * 3 === 12
Jakolasku / 16 / 2 === 8
Modulo, eli jakojäännös % 15 % 4 === 3

Math

Muita matematiikkaan liittyviä operaatioita ja funktioita löytyy Javascriptin Math-objektista. Esimerkiksi:

Math.PI       // 3.141592653589793 (Pii:n likiarvo)
Math.E        // 2.718281828459045 (Neperin luku e)
Math.random()    // Satunnainen desimaaliluku väliltä 0 – 1
Math.floor(1.21)   // 1 Pyöristys alas päin kokonaislukuun.
Math.floor(-1.21)  // -2
Math.ceil(3.4)    // Pyöristys ylös päin kokonaislukuun.
Math.round(2.3)   // Pyöristys lähimpään kokonaislukuun.
Math.abs(-5)     // 5, Itseisarvo
Math.sqrt(3)     // 1.7320508075688772, Neliöjuuri
Math.sin()      // Sini
Math.cos()      // Kosini
Math.tan()      // Tangentti
Math.min(3, 7, 2, 5) // 2, Minimi
Math.max(6, 9, 4, 1) // 9, Maksimi

Lukujen kanssa operoitaessa kannattaa olla varovainen, sillä esimerkiksi joissain erikoistilanteissa saattaa vastaukseksi tulla NaN (Not a Number), joka nimestään huolimatta on samaa tyyppiä kuin muut luvut, eli number. Muita erikoisarvoja ovat Infinity ja -Infinity, jotka edustavat ääretöntä ja negatiivista ääretöntä.

7 / 0        // NaN
typeof (7 / 0)    // 'number'