WWW-ohjelmointi

Merkkijonot

Merkkijonot ovat toinen hyvin useasti käsiteltävät tyyppi. Merkkijono on tyypiltään string.

typeof 'www-kurssi'   // 'string

Pituus

Merkkojonolla on aina pituus, joka löytyy aina sen length-ominaisuudesta.

"Maijal oli karitsa".length      // 18

var kurssi = 'www-ohjelmointi';
kurssi.length             // 15

Indeksointi

Merkkijonot ovat nimensä mukaisesti jono merkkejä. Merkit ovat siis tietyssä järjestyksessä ja niiden sijainnit ovat numeroidut indekseillä. Javascriptissä, kuten suurimmassa osassa ohjelmointikielistä, merkkien paikkojen numerointi alkaa nollasta.

Merkkijonon paikassa n olevaan kirjaimeen voi viitata hakasuljemerkinnällä muuttujanNimi[n].

"Kissa"[0]         // 'K'

var elain = 'Koira';
elain[2]          // 'i'
elain[elain.length - 1]  // 'a'  (viimeinen kirjain)

Merkkijonolta voi kysyä yksittäisen merkin ensimmäisen esiintymän indeksiä metodilla indexOf(). Jos merkki esiinty useammin, kuin kerran, palautetaan ensimmäisen esiintymän indeksi. Jos merkkiä ei löydy merkkijonosta, on paluaarvona -1.

var elain = "Koira";
elain.indexOf('i');     // 2
elain = "Kissa";
elain.indexOf('s')      // 2  (ensimmäinen 's'-kirjain)
elain.indexOf('r')      // -1 (ei löytynyt)

Merkkijonojen yhdistäminen

Merkkijonoja voidaan katenoida, eli kirjoittaa yhteen +-operaattorilla.

"www-" + "kurssi"     // "www-kurssi"

Osamerkkijono

Merkkijonoista voi kopioida alimerkkijonon kahdella eri metodilla. Näistä substring(alku, loppu) saa kaksi parametria, joista ensimmäinen kertoo indeksin, josta haluttu merkkijono alkaa ja toinen kertoo ensimmäisen pois jäävän merkin indeksin. Jos toinen parametri jätetään pois, saadaan paluuarvona alimerkkijono aloituskohdasta merkkijonon loppuun saakka. Aloitus- ja lopetusindeksit voidaan kertoa myös “takaperin”.

"Linnanmäki".substring(2, 8)   // "nnanmä"
"Linnanmäki".substring(8, 2)   // "nnanmä"
"Linnanmäki".substring(5)     // "nmäki"

Toinen metodi, jolla merkkijonosta saadaan leikattua pätkiä, on substr(alku, pituus). Tämä metodi toimii muuten samoin kuinsubstring()`, mutta jälkimmäinen parametri ei olekaan indeksi vaan merkkijonosta leikattavan osuuden pituus.

Lisäksi substr() huolii indeksiksi myös negatiivisen luvun, jolloin sijainnin laskeminen aloitetaankin lopusta. Indeksi -1 on viimeinen kirjain, -2 toiseksi viimeinen ja niin edelleen.

"Aurajoki".substr(2, 2)   // "ra"
"Aurajoki".substr(2)     // "rajoki"
"Aurajoki".substr(-3)    // "oki"

Erikoismerkit

On joitain erikoismerkkejä, joita on hankala kirjoittaa merkkijonoon suoraan. Esimerkiksi rivinvaihtoja ei voida kirjoittaa merkkijonoihin suoraa sellaisenaan. Näiden merkkien kirjoittamiseen käytetään takakenomerkin \ avulla kirjoitettavia “escape-komentoja”. Näistä tärkeimpiä ovat esimerkiksi:

Escape Merkitys
\n Rivinvaihto
\t Tabulaattorimerkki
\' Yksöislainausmerkki
\" Kaksoislainausmerkki
\\ Takakeno
\udddd Unicode-merkki neljällä heksadesimaalinumerolla. Esimerkiksi © on \u00A9

Esimerkiksi:

var merkkijono = "Pekka sanoi: \t \"Olipa hyvä elokuva.\"\nOlli vastasi: \t \"Niin oli.\"\n\\o/\n\u262D \u2602";
console.log(merkkijono);
Pekka sanoi: "Olipa hyvä elokuva." Olli vastasi: "Niin oli." \o/ ☭ ☂