WWW-ohjelmointi

Tapahtumat

Ikkunoiduissa, hiirellä ja näppäimistöllä ohjatuissa käyttöliittymissä tyypillistä on, että suurimman osan ajasta ohjelma vain odottaa käyttäjän reaktioita. Käyttäjän toiminnot voivat olla esimerkiksi napin painallus hiirellä, tekstin kirjoittamista näppäimistöllä tai jonkin objektin raahaamista hiirellä.

Käyttöliittymä on yleensä toteutettu niin, että erilaisiin näytöllä oleville komponenteille tapahtuviin tapahtumiin on liitetty funktioita, jotka suoritetaan tapahtuman sattuessa. Esimerkiksi viestin lähetyksestä vastaava funktio suoritetaan, kun käyttäjä klikkaa hiirellä “Lähetä”-nappia.

Javascriptissä tapahtumat (events) ovat varsin keskeisessä osassa. Dokumentin HTML-elementteihin voidaan sitoa tapahtumankäsittelijöitä (handler), eli funktioita, jotka suoritetaan halutun tyyppisen tapahtuma, esimerkiksi hiiren klikkauksen, sattuessa.

Tapahtumankäsittelijän lisääminen

Javascriptissä tapahtumankäsittelijöitä voi liittää elementille sattuvaan tapahtumaan useammalla tavalla.

Ehkä suoraviivaisin tapa on kirjoittaa se suoraan HTML-elementin attribuutiksi. Attribuutin nimi on muotoa: ontapahtuma, eli on ja sen perässä tapahtuman nimi. Esimerkiksi onclick tai onload.

<h1 onclick="alert(this.getAttribute('data-viesti'));" data-viesti="Moikka">Klikkaa tätä</h1>

Klikkaa tätä

Suoritettavat komennot voidaan tietenkin kerätä funktioksi, jolloin attribuuttiin riittää lisätä vain tuon funktion kutsu.

<h1 onclick="suoritus(this);" data-viesti="Moikka">Klikkaa tätä</h1>
<script>
function suoritus(element) {
  alert(element.getAttribute('data-viesti'));
}
</script>

Klikkaa tätä

Elementin tapahtumalle voidaan lisätä käsittelijä myös puhtaasti Javascriptillä. Esimerkiksi:

<h1 id="otsikko">Klikkaa tästä</h1>
<input type="text" id="tekstikentta">
document.getElementById('otsikko').onclick = function(){
  var text = this.getAttribute('data-viesti');
  alert(text);
}
document.getElementById('tekstikentta').onchange = function(){
  alert('Kirjoitit: ' + this.value);
}

Klikkaa tästä

Toinen tapa lisätä elementille tapahtumankäsittelijä, on käyttää addEventListener()-metodia.

document.getElementById('otsikko').addEventListener('click', function(){
  var text = this.getAttribute('data-viesti');
  alert(text);
});
document.getElementById('tekstikentta').addEventListener('change', function(){
  alert('Kirjoitit: ' + this.value);
});

Klikkaa tästä

Elementeille on mahdollista tapahtua useita erilaisia tapahtumia. Näitä ovat muun muassa:

Tapahtuma Merkitys
onclick Elementin klikkaaminen hiirellä.
onmousedown Hiiren nappi painetaan pohjaan elementin päällä.
onmouseup Hiiren nappi vapautetan elementin päällä.
onmouseover Hiiri siirtyy elementin päälle.
onmouseout Hiiri siirtyy pois elementin päältä.
onfocus Elementti saa fokuksen. (<a>, <input>,…
onchange Laukeaa, kun <input> menettää fokuksen ja se on muuttunut.

Tapahtuman eteneminen

Kun elementille sattuu jokin tapahtuma, esimerkiksi sitä klikataan hiirellä, tämä tapahtuma etenee DOM-puussa. Kun hiirellä klikataan, klikkaus tapahtuu tyypillisesti useamman toistensa kanssa sisäkkäisen HTML-elementin päällä. Mikä näistä käsittelee tapahtuman? Historiallisesti Netscape- ja Internet Explorer-selaimet hoitivat tapahtumien käsittelyn toisistaan poikkeavalla tavalla. Netscapessa tapahtuma lähti etenemään uloimmasta elementistä ja päätyi sisimpään elementtiin (capturing), jonka päällä tapahtuma tapahtui. Internet Explorerissa puolestaan tapahtuma oli ensin tarkolla käsiteltäväksi sisimmälle lenetille ja sen jälkeen käsittelyvuoro siirtyi askel kerrallaan ulos päin (bubbling).

Nykyään bubbling on tapahtumien oletustapa toimia ja capturing on käytössä vain, jos sitä erikseen pyydetään.

Esimerkiksi hiiren klikkauksella kukin hiiren alla oleva elementti saa vuorollaan mahdollisuuden käsitellä tapahtuman, alkaen sisimmästä elementistä ja päätyen uloimpaan.

<h1 id="otsikko3">Klikkaa <span id="sana">tätä</span></h1>
<script>
document.getElementById('otsikko3').addEventListener('click', function(event) {
  alert('h1');
});
document.getElementById('sana').addEventListener('click', function(event) {
  alert('span');
});
</script>

Klikkaa tätä

Kukin tapahtumankäsittelijä voi vuorollaan halutessaan pysäyttää “kuplimisen” kutsumalla epahtuman stopPropagation()-metodia.

<h1 id="otsikko3">Klikkaa <span id="sana">tätä</span></h1>
<script>
document.getElementById('otsikko4').addEventListener('click', function(event) {
  alert('h1');
});
document.getElementById('sana3').addEventListener('click', function(event) {
  event.stopPropagation(); // Estetään tapahtuman "bubbliminen" ulompiin elementteihin.
  alert('span');
});
</script>

Klikkaa tätä