WWW-ohjelmointi

Johdanto

Palvelin tarjoilee www-sivut ja muun materiaalin asiakkaalle, eli yleensä www-selaimelle, sen pyyntöjen mukaan. Kun asiakas tulee sivulle, se pyytää ensin itse html-sivun tiedoston. Sen www-selain alkaa näyttää sivua sekä etsii html-sivun sisällöstä kaikkien muiden tarvittavien tiedostojen URL-osoitteet. Näitä ovat muun muassa:

  • CSS-tiedostot
  • Javascript-tiedostot
  • Sivun ikoni (favicon)
  • Sivulla olevat kuvat

Esimerkiksi CSS-tiedostoissa voi olla lisäksi viittauksia muihin tiedostoihin, kuten:

  • Fonttitiedostot
  • Taustakuvat
  • Muita CSS-tiedostoja

Asiakas pyytää myös nämä tiedostot palvelimelta tarpeensa mukaan. Yksinkertaisimmillaan www-sivut ja niiden muu materiaali ovat tavallisia tiedostoja ja palvelimen tehtävänä on vain antaa asiakkaalle pyydetty tiedosto.

Staattiset vs. dynaamiset sivut

Www-selaimen tai muun asiakaan kannalta toiminta näyttää aina samanlaiselta, pyydetään tiedostoja ja näytetään sivu tai sovellus saatujen tiedostojen mukaan. Palvelimen puolella toteutus voi kuitenkin vaihdella hyvinkin paljon. Tärkein jaottelu on sivustojen jakautuminen staattisiin ja dynaamisiin.

Staattiset sivut ovat valmiissa muodossa HTML-tiedostoina palvelimella (tai omalla koneella) ja palvelimen tehtävänä on vain antaa ne asiakkaalle pyydettäessä. Mahdolliset dynaamiset toiminnallisuudet on toteutettu Javascriptillä ja ne suoritetaan asiakkaan puolella.

staattinen sivu palvelimelta

Palvelinpuolen dynaamiset www-sivut muodostetaan palvelinpäässä selaimen pyytäessä kyseistä sivua. Sivun sisältö haetaan esimerkiksi tietokannasta ja lisätään haluttuun kohtaan sivupohjaa. Palvelimella ei siis ole olemassa kyseistä kokonaista HTML-tiedostoa vaan se luodaan joka kerta uudelleen, kun sitä pyydetään.

dynaaminen sivu palvelimelta

Selaimen ja selailijan kannalta näillä kahdella ei ole eroa.