WWW-ohjelmointi

Muut kielet

Muilla ohjelmointikielillä palvelinpään ohjelmia tehdessä tyypillisesti joudutaan web-palvelimelle kertomaan hieman monimutkaisemmin, että tiettyyn osoitteeseen tulevat pyynnöt prosessoidaan halutulla ohjelmalla. Käytössä on joko kielen oma palvelinohjelmisto taikka jonkinlainen ohjaus yleiskäyttöisestä web-palvelimesta (kuten Apache) halutun kielen suoritusalustalle.

Esimerkiksi Javalla ohjelmoitaessa on yleensä käytössä oma Tomcat-palvelinohjelmisto, joka siis sisältää web-palvelintoiiminnallisuuden ja kyvyn suorittaa Java-kielellä tehtyjä ohjelmia.

Palvelinpään ohjelmointia voi tehdä myös Javascriptillä käyttämällä Node.js-suoritusympäristöä. Node.js sisältää Chromesta tutun V8-JavaScript-koneiston sekä joukon palvelintoimintaan tarvittavia osia. Node.js sisältää myös toiminnallisuuden itsenäiseen web-palvelimena toimimiseen, eli se ei välttämättä tarvitse erillistä web-palvelinta, kuten Apache, parikseen.

Muita usein käytettyjä palvelinpään kieliä ovat:

  • Python
  • Ruby
  • C#
  • Perl