WWW-ohjelmointi

PHP

Yksi varsin usein käytetty palvelinpään ohjelmointikieli on PHP.

  • PHP: Hypertext preprocessor
  • Ensimmäinen versio vuonna 1995
  • Nykyiset versiot 5.6.19 – 7.0.4 (maaliskuu 2016)
  • Käytetään yleensä palvelinpään skriptikielenä
  • Lisätietoja, tutoriaaleja ja ohjeita: http://www.php.net

PHP on usein asennettu toimimaan yhdessä Apache-web-palvelimen ja MySQL-tietokannan (tai MariaDB-kannan) kanssa. Kokonaisuuteen viitataan alla olevasta käyttöjärjestelmä riippuen usein kirjainyhdistelmillä LAMP, WAMP, MAMP, XAMP tai XAMPP.

Integrointi web-palvelimen yhteyteen antaa PHP:lle selkeän edun muihin palvelinpään kieliin verrattuna. PHP-ohjelma on helppoa luoda vain muuttamalla HTML-tiedoston päätteeksi .php, jolloin web-palvelin osaa käyttää PHP-kieltä sen suorittamiseen.

PHP on pohjimmiltaan kieli HTML-sivupohjille, eli sillä voidaan luoda HTML-sivuja, joissa on seassa muuttujien, ehtolausekkeiden, silmukoiden sekä muiden kontrollirakenteiden avulla tehtyä dynaamisuutta. PHP-koodia voidaan kirjoittaa mihin tahansa kohtaan HTML-tiedostossa, merkkien <?php ja ?> väliin. Näiden välissä oleva PHP-koodi suoritetaan ja korvataan ohjelmakoodin tulostuksella. Esimerkiksi koodi

<h1><?php echo 'Terve kaikki!'; ?></h1>

Tuottaa HTML-koodin

<h1>Terve kaikki!</h1>

Tiedosto voi olla myös alusta loppuun saakka pelkkää PHP:tä, jolloin kaikki HTML-koodi sen tulostetta.

Materiaalia

Materiaalia PHP:n tarkempaan opiskeluun löytyy esimerkiksi seuraavista:

XAMPP

Halutessasi voit asentaa omalle koneellesi PHP-ympäristön sekä muita tarvittavia välineitä asentamalla XAMPP-paketin. XAMPP (=Cross-platform, Apache, MySQL, PHP, Perl) sisältää seuraavat osat:

  • Apache: Www-palvelinohjelmisto, joka vastaa verkosta tuleviin pyyntöihin ja tarjoilee pyytävälle ohjelmalle (selaimelle) tiedostoja.
  • MySQL: Tietokantajärjestelmä, jota voidaan palvelimella käyttää tietojen tallentamiseen.
  • PHP: Laajasti www-sivustojen ohjelmointiin käytetty ohjelmointikieli.
  • Perl: Toinen, vanhempi, ohjelmointikieli, jota käytettiin aiemmin paljon www-sivustojen ohjelmointiin.

Asentaminen

XAMPP Lite -palvelimen voi ladata koneelle osoitteesta http://portableapps.com/apps/development/xampp valitsemalla “Download XAMPP Lite”. Paketti pitää purkaa johonkin sopivaan kansioon. Paketista puretussa kansiossa “xampplite” on tiedosto “setup_xampp.bat”, jota kaksoisklikkaamalla XAMPP:ille tehdään sopivat asetukset.

Palvelin käynnistyy kaksoisklikkaamalla tiedostoa “xampp_start.exe” ja sen voi sammuttaa suorittamalla tiedoston “xampp_stop.exe”. Käynnissä olevan palvelimen toimivuutta voi kokeilla siirtymällä selaimella osoitteeseen: http://127.0.0.1 tai osoitteeseen http://localhost/ .

Muista aina sammuttaa palvelin lopetettuasi kokeilut!

PHP-ohjelmien suoritus

Kaikki palvelimen tarjoilemat tiedostot ovat “xampplite”-kansion alla olevan kansion “htdocs” sisällä. Osoite “http://127.0.0.1" viittaa tähän kansioon ja esimerkiksi kansiossa olevaan tiedostoon “testi.php” voi viitata osoitteella “http://127.0.0.1/testi.php". PHP-tiedoston voi suorittaa laittamalla sen tähän kansioon ja menemällä sitä vastaavaan osoitteeseen www-selaimella.