WWW-ohjelmointi

Staattisten sivujen generointi

Staattisten ja dynaamisten sivustojen hyviä puolia on myös koetettu tuoda yhteen staattisten sivustojen koostamiseen tarkoitetuilla työkaluilla, sivugeneraattoreilla.

Näissä on ideana, että sivut koostetaan raakamateriaaleista ja sivupohjista, kuten dynaamisilla sivustoilla, mutta tämä koostaminen tehdään vain kerran, minkä jälkeen palvelin tarjoilee nämä valmiiksi koostetut sivut asiakkaille staattisina sivuina.

Tämä menetelmä sopii hyvin tasaisesti, muttei aivan jatkuvasti, päivittyvien sivustojen ylläpitoon. Näillä voidaan luoda esimerkiksi tietosivustoja tai blogeja. Menetelmä ei kuitenkaan yleensä sovi sivustoihin, joiden sisältöä täytyy käyttäjien päästä päivittämään reaaliaikaisesti ja joiden toiminta nojaa vahvasti tietokantojen käyttöön, kuten sosiaalisen median sivustot.

Tyypillisesti sivuston sisältö kirjoitetaan jollain HTML-tekstiä yksinkertaisemmalla merkintäkielellä, kuten Markdownilla. Sivuston sisältösivujen rakenne määritellään jonkinlaisilla sivupohjilla ja ulkoasua varten luodaan CSS-tiedostoja. Järjestelmät tukevat usein teemoitusta, jolloin teemat koostuvat sivupohjista ja CSS-tiedostoista.

Usein käytettyjä staattisia sivustoja koostavia generaattoreita ovat:

Tämän sivuston rakentamiseen on käytetty Hugoa.