WWW-ohjelmointi

CSS-määrittelyt

CSS-määrittelyt muodostuvat avain–arvo -pareista siten, että määrittelyssä ensin tulee määriteltävä ominaisuus, sen jälkeen kaksoispiste :, ominaisuuden arvo sekä lopuksi puolipiste ;. CSS-määrittelyt ovat samaa muotoa riippumatta siitä, onko ne kirjoitettu suoraan HTML-elementin style-attribuuttiin vai erillisiksi valitsimilla kohdennetuiksi tyylisäännöiksi.

<h1 style="color: red; font-size: 10px;">Otsikko</h1> ominaisuus arvo välimerkit : ja ;

CSS-määrittelyitä style-attribuutissa:

<h1 style="color: red; font-size: 10px;">Otsikko</h1>

Valitsimella kohdennettuja CSS-määrittelyitä <style>-tagin sisällä tai erillisessä css-tiedostossa:

h1 {
    color: red;
    font-size: 10px;
}