WWW-ohjelmointi

Tyylin liittäminen dokumenttiin

CSS-tyylisääntöjä voi liittää dokumenttiin kolmella tavalla:

 • Suoraan HTML-elementtin tagiin style-attribuutilla.
 • Sivun head-osioon <style>- ja </style>-tagien väliin.
 • Erillisenä tyylitiedostona, esimerkiksi tyylit.css.

Suoraan elementissä

Tyylitieto voidaan merkitä suoraan elementin tagiin style-attribuutin avulla:

<h1 style="color: red;">Otsikko</h1>

Otsikko

Tämä tapa on käyttökelpoinen, kun halutaan määrätä ainoastaan yhden komponentin ulkoasu ja ainoastaan yhdessä tapauksessa.

Yleensä style-attribuutin suora käyttö on kuitenkin huono vaihtoehto.

Merkitseminen head-osioon

Tyylitieto voidaan antaa myös dokumentin head-osiossa:

<html>
  <head>
    <style type="text/css">
      h1 {color: red;}
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    ...
    <h1>Otsikko</h1>
    ...
  </body>
</html>
 • Käyttökelpoinen, kun halutaan tyylitellä yleisemmin komponentteja, esimerkiksi kaikki palstat tai jokainen kuva.
 • Säännöt koskevat vain yhtä sivua, eivät koko sivustoa.

Ulkoinen tyylitiedosto

Ulkoisen tyylitiedoston linkittäminen tehdään sivun head-osiossa link-tagilla:

<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="tyylit.css">
    ...
  </head>
  <body>
    ...
    <h1>Otsikko</h1>
    ...
  </body>
</html>

Tiedostossa tyylit.css:

h1 {
  color: red;
}
 • Ulkoinen tyylitiedosto on paras valinta silloin, kun sivusto koostuu useammasta kuin yhdestä sivusta. Sama tyylitiedosto voidaan linkittää moneen sivuun.
 • Dokumenttiin voidaan linkittää useampia tyylitiedostoja, esim. tyylit.css, valikot.css, mobiili.css jne.