WWW-ohjelmointi

Tehtävät 3

Lue tehtävät läpi. Tee tehtävän harjoitus ohjeiden mukaan ja palauta tehtävässä luodut tiedostot sähköpostilla osoitteeseen www-ohjelmointi@petrit.net .

Tehtävän palautus 14.3.2016 mennessä!

Luo HTML-dokumentti nimellä lomakeharjoitus.html.

Toteuta dokumenttiin lomake, jolla kysytään käyttäjältä oheiset tiedot. Pohdi, mikä elementti sopii parhaiten kunkin tiedon kysymiseen käytettävyyden ja haettavan informaation kannalta.

Lisää dokumenttiin muut tarpeelliset elementit (mm. ryhmät, otsikot ja selitystekstit). Mieti myös mitkä kentät ovat vastauksessa pakollisia. Tarkista lopuksi, että sivu validoituu ja korjaa mahdolliset virheet.

Lomakkeen action-attribuutiksi voit antaa osoitteen https://www.w3schools.com/action_page.php, jolloin lomake lähetetään käsiteltäväksi w3schoolsin palvelimelle, joka tulostaa lomakkeeseen syötetyt tiedot. Tarkastele kumpaa lähetysmetodia palvelin käsittelee.

Tyylittele lomaketta makusi mukaan esimerkiksi seuraavaan tapaan:

 • Merkitse pakolliset required attribuutilla
 • Alleviivaa otsikko.
 • Lihavoi tärkeimmät kenttien nimet (nimi, ikä, osoite).
 • Laita sivulle vaikka kuva.

Ohjelmointikokemukset

Nimi:
Ikä:

Osoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

Sukupuoli:

Koulutus (ilmoita myös valmistumisvuodet):

Olen kuullut seuraavista ohjelmointikielistä aikaisemmin:

 • Java / C#
 • Python
 • C / C++
 • Perl
 • Pascal / Delphi

Mieluisin ohjelmointikielistä minulle on:

 • Java / C#
 • Python
 • C / C++
 • Perl
 • Pascal / Delphi

Ohjelmointikokemukseni seuraavilla kielillä
(asteikolla 1...5: 1 – ei yhtään, 3 – jonkin verran, 5 – paljon):

 • Java / C#
 • Python
 • C / C++
 • Perl
 • Pascal / Delphi

Muuta kerrottavaa aikaisemmasta ohjelmointikokemuksestani: