WWW-ohjelmointi

Tehtävät 8

Lue tehtävät läpi. Tee tehtävän harjoitus ohjeiden mukaan ja palauta tehtävässä luodut tiedostot sähköpostilla osoitteeseen www-ohjelmointi@petrit.net .

Tehtävän palautus 4.4.2016 mennessä!

Kertaustehtäviä

Lataa oheinen zip-paketti, josta löytyy HTML-, CSS- ja Javascript-tiedosto. Täydennä ne alla olevien ohjeiden mukaisesti. Lisää HTML-elementit HTML-tiedostoon, CSS-säännöt CSS-tiedostoon ja Javascript-toiminnallisuus JS-tiedostoon.

Tee oma ratkaisusi ennen kuin katsot malliratkaisun.

 1. Lisää <article>-osioon merkittyyn kohtaan (Paikka 1) neljä 2-tason otsikkoa luokilla haitariotsikko ja teksteillä:
  • HTML
  • CSS
  • Javascript
  • Palvelin
 2. Lisää edellisen kohdan kunkin otsikon alle <div>-elementti, jonka luokkana on haitarisisalto.
 3. Lisää edellisen kohdan elementtien sisään numeroidut listat, joiden alkioina ovat kurssin kotisivuilla vastaavan osion etusivulla olevat viisi ensimmäistä väliotsikkoa. (1. Johdanto, 2. Dokumentin rakenne, 3. Head-osio,…)
 4. Tee lista-alkioista linkkejä vastaaville sivuille.
 5. Lisää luokalla haitari ja id:llä haitari1 varustettu <div>-elementti kaikkien haitariotsikko- ja haitarisisalto-elementtien ympärille. (Yksi elementti)
 6. Kopioi #haitari1 kahteen muuhun merkittyyn kohtaan (Paikka 2 ja Paikka 3) ja vaihda näiden uusien elementtien id:ksi vastaavasti haitari2 ja haitari3.
 7. Lisää CSS-sääntö, jolla haitari-luokalla varustetuille elementeille tulee
  • maksimileveydeksi 45 em
  • vasemmaksi ja oikeaksi marginaaliksi arvot auto
 8. Lisää CSS-säännöt, joka laittavat haitariotsikko-luokalla varustetuille <h2>-otsikoille seuraavat tyylit:
  • sopiva taustaväri
  • sopivan värinen ja paksuinen reunaviiva
  • reunaviivalle pyöristystä
  • sopivasti täytettä, että teksti ei ole ihan raunassa kiinni
  • marginaaliksi 0
  • hiiren kursoriksi sama kuin yleensä linkeillä
  • korosta otsikkoa jotenkin, kun hiiri on sen päällä (esimerkiksi vaaleampi taustaväri, varjostuksella luoto hehku tai erivärinen teksti)
 9. Lisää CSS-sääntö, jolla haitariotsikko-elementeille before-pseudoelementin sisällöksi tulee Unicode-merkki numero 25B6.
 10. Lisää CSS-sääntöjä haitarisisalto-elementille
  • taustaväri/-kuva
  • marginaali: ylös ja alas 0, sivuille “sopivasti”
  • täytettä ylös ja alas 1em ja sivuille sopivasti
  • ohut reunaviiva
 11. Lisää CSS-sääntö, joka piilottaa haitarisisalto-elementit näkyvistä. (Niin, etteivät ne vie tilaa)
 12. Lisää CSS-sääntö, joka korostaa haitariotsikko-elementit, jos niillä on myös luokka auki.
 13. Lisää CSS-sääntö, jolla haitariotsikko-elementin before-pseudoelementin sisällöksi tulee Unidoce-merkki numero 25BC, jos sillä on luokka auki.
 14. Lisää CSS-sääntö, joka asettaa haitarisisalto-elementin näkyviin, jos se on haitari1:n sisällä ja sen edellä on haitariotsikko, jolla on luokka auki.
 15. Lataa jQuery-kirjaston versio 1.12.x osoitteesta https://jquery.com/ ja lataa se HTML-tiedoston <head>-osiossa.
 16. Lisää JS-tiedostoon rakenne, jolla toimintoja suoritetaan, kun sivu on ladattu:
  $(document).ready(function(){ /* Tähän koodia */ });
  Lisää rakenteen sisään seuraavat toiminnallisuudet.
 17. Etsitään sivulta kaikki haitari1-id:llä varustetun elementin sisällä olevat haitariotsikko-elementit
  • Lisätään niille tapahtumakäsittelijä tapahtumalle click. Käsittelijä tekee seuraavaa:
  • jos klikatulla otsikolla ($(this)) on luokka auki, se poistetaan, jos ei, niin se lisätään
 18. Etsitään sivulta kaikki haitari2-id:llä varustetun elementin sisällä olevat haitariotsikko-elementit
  • Lisätään niille tapahtumakäsittelijä tapahtumalle click. Käsittelijä tekee seuraava:
  • Tarkistetaan, onko otsikolla ($(this)) luokka auki. (Laita muuttujaan)
  • Jos luokka on, otetaan se pois ja liu’utetaan sen jälkeen oleva haitarisisalto (.next('.haitarisisalto')) animoiden kiinni (.slideUp()).
  • Jos luokkaa ei ole, lisätään se ja liu’utetaan sen jälkeen oleva haitarisisalto (.next('.haitarisisalto')) animoiden auki (.slideDown()).
 19. Etsitään sivulta kaikki haitari3-id:llä varustetun elementin sisällä olevat haitariotsikko-elementit
  • Lisätään niille tapahtumakäsittelijä tapahtumalle click. Käsittelijä tekee seuraavaa:
  • Tarkistetaan, onko otsikolla ($(this)) luokka auki. (Laita muuttujaan)
  • Etsitään otsikon lähimmän vanhempana olevan haitari-luokallisen elementin (.closest('.haitari')) lapset, joilla on luokka haitariotsikko ja otetaan niiltä pois luokka auki.
  • Etsitään otsikon lähimmän vanhempana olevan haitari-luokallisen elementin (.closest('.haitari')) lapset, joilla on luokka haitarisisalto ja liu’utetaan ne kiinni.
  • Jos klikattu otsikko ei ollut auki, lisätään sille luokka auki ja liu’utetaan sen jälkeen oleva haitarisisalto auki.