Johdanto

Tämä Linux-kurssin materiaali on tehty Turun Kerttulin lukion vuoden 2017 Linux-kurssin tarpeisiin ja perustuu aiempina vuosina pidettyjen kurssien vastaavaan materiaaliin. Materiaali on päivitetty kesällä 2019. Kurssin materiaali on vapaasti käytettävissä CC-by-sa-lisenssin ehtojen mukaisesti.

Mitä kurssi kattaa?

Linux on Unix-tyyppinen käyttäjärjestelmäydin, jolla varustetut järjestelmät ovat valloittaneet laittetyypit pienistä sulautetuista laitteista puhelimien, tablettien, läppäreiden ja pöytäkoneiden kautta suuriin supertietokoneisiin saakka.

Kurssilla tutustutaan Linuxin historiaan sekä Linux-pohjaisten järjestelmien käyttöön niin työpöytäkäytössä kuin komentorivilläkin. Kurssilla käydään läpi tarvittavaa peruskäsitteistöä sekä opitaan, miten käyttäjien ja oikeuksien hallinta on toteutettu Linuxissa ja Unixeissa yleensä. Kurssin myötä tutustutaan yksinkertaisiin ylläpitotoimintoihin, kuten ohjelmien asentamiseen eri Linux-jakeluihin.

Kurssilla käydään läpi muun muassa Linuxin tiedostojärjestelmien, käyttäjähallinnan, työpöytäympäristöjen sekä komentorivin erityispiirteitä. Ensin tutustutaan järjestelmän peruskäyttöön graafisessa työpöytäympäristössä ja sen jälkeen toimintaan tekstipohjaisella komentorivillä.

Lisäksi tutustutaan joihinkin Linuxin kanssa käytettäviin palvelinohjelmistoihin.

Kurssilla käytävät asiat ja ohjelmistot käsitellään erityisesti Ubuntu-nimisen Linux-jakelun näkökulmasta, mutta ne ovat sovellettavissa joko suoraan tai hyvin pienin muutoksin suurimpaan osaan muistakin Linux-jakeluista.

USB-muistitikkuja

Kurssin muuna materiaalina voidaan käytettää USB-tikkua, jolta on käynnistettävissä yksi tai useampia eri Linux-jakeluita Live-asennuksina. Live-asennus tarkoittaa siirrettävältä medialta, kuten USB-tikulta tai DVD-levyltä, käynnistettävää käyttöjärjestelmää, jonka voi käynnistää haluamallaan koneella ja jonka käynnistäminen ja käyttäminen ei muuta tietokoneen sisäisellä levyllä olevia tietoja. Tyypilliseti Live-levyt ovat "read-only"-tilassa, eli niiden käytön aikana tehdyt muutokset eivät ole pysyviä. Jos USB-tikulle on luotu niin kutsuttu persistent osio, silloin myös asetukset ja tiedostot tallentuvat.

Useimpien Linux-jakeluiden asennuslevyt ovat tällaisia Live-levyjä.

Kurssilla suoritettavat harjoitustehtävät on tarkoitus tehdä joko tällaisella Live-tikulla taikka pysyvästi asennetussa Linux-järjestelmässä.

Lisää ohjeita

Muita ohjeita ja luettavaa materiaalia löytyy esimerkiksi seuraavista osoitteista:

Kurssin materiaaleja