Palvelimet

Mikä on palvelin? Usein palvelimesta puhuttaessa ensimmäiseksi ajatellaan tehokasta laitetta. Varsinaisesti palvelimessa on kuitenkin kyse käynnissä olevasta palvelinohjelmasta. Ohjelmasta, johon asiakasohjelma ottaa yhteyttä ja pyytää "palvelusta".

Tällaisia voivat olla esimerkiksi:

  • www-palvelin
  • ssh-palvelin
  • tietokantapalvelin
  • sähköpostipalvelin
  • pikaviestipalvelin
  • tiedostopalvelin

Palvelinohjelma voi olla käynnissä pienessäkin koneessa, kuten Raspberry Pi -koneessa.

Palvelimen portti

Kun palvelinohjelma on käynnissä ja valmiina ottamaan vastaan pyyntöjä, sanotaan, että se kuuntelee jotain porttia. Tämä tarkoittaa, että kaikki koneelle tulevat yhteyspyynnöt, joissa pyydetään yhteyttä tietyllä porttinumerolla, ohjataan tälle palvelinohjelmalle.

Joillain palvelintyypeille on varattu käyttöön tietyt sovitut porttinumerot. Esimerkiksi:

Palvelu Portti Kuvaus
http 80 web
https 443 web ssl-salattuna
ftp 21 tiedostonsiirtopalvelu
ssh 22 salattu komentoriviyhteys
telnet 23 selväkielinen komentoriviyhteys
smtp 25 lähtevä sähköposti, salattuna 465 tai 587
imap 143 saapuva sähköposti, salattuna 993

Palvelut Ubuntussa

Palvelinohjelmistot ovat asennettavissa paketinhallinnasta samaan tapaan kuin muutkin ohjelmat. Jos palvelu on asennettuna, se myöskin käynnistetään oletuksena. Palvelinohjelmistoja on mahdollista asentaa myös paketinhallinnan ulkopuolelta käsin.

Asennettujen ja käytettävissä olevien palveluiden käynnistämiseen ja pysäyttämiseen käytettävät skriptit ovat vanhastaan hakemistossa /etc/init.d/. Uudemmissa järjestelmissä käynnistysasetukset löytyvät hakemistosta /etc/init/.

Ubuntussa toimivat rinnakkain vanhempi ja uudempi tapa käynnistää, sammuttaa ja uudelleenkäynnistää palveluita sekä kysyä niiden tila. Vanhempi tapa on komennoilla:

sudo service <palvelu> start
sudo service <palvelu> stop
sudo service <palvelu> restart
sudo service <palvelu> status

Uudempi, systemd-järjestelmän tapa tapahtuu vastaavasti komennoilla:

sudo systemctl start <palvelu>
sudo systemctl stop <palvelu>
sudo systemctl restart <palvelu>
sudo systemctl status <palvelu>