Työkalut

Linux-järjestelmiin löytyy paljon erilaisia järjestelmien ja verkon ylläpitoon, analysointiin ja pelastamiseen soveltuvia työkaluja. Erilaisten palautus ja diagnostiikkatyökalujen ympärille on tehty myös omia Linux-jakeluita ja live-käynnistyslevyjä, jotka voivat olla käteviä myös taskussa kannettavalla usb-tikulla. Seuraavassa esitellään muutamia.

SystemRescueCD

Järjestelmän pelastamiseen käytettävä Linux-CD tai -tikku.

Levy sisältää työkalut esimerkiksi:

 • Levyn osiointiin ja osioiden koon muuttamiseen
  • GNU Parted (osiointiohjelma, komentorivi)
  • GParted (edellisen graafinen käyttöliittymä)
 • Datan kopiontiin ja levykuvan kloonaamiseen jopa osittain vioittuneelta levyltä
  • FSArchiver (Datan kopiointi ja arkostointi)
  • Partimage (Levykuvien luonti ja palautus)
  • Ddrescue (Vioittuneen levyn kopiointi)
 • Tiedostojen palautukseen vioittuneelta levyltä (esim. kuvat kameran/puhelimen muistikortilta)
  • PhotoRec
  • Magicrescue

Levy sisältää myös verkkotyökalut, joilla tiedostot voi kopioida verkon yli talteen useammallakin eri tavalla.

Levyn kopiointi

Jos levy, esimerkiksi puhelimen muistikortti, on vioittunut ja sieltä pitäisi palauttaa tai varmuuskopioida tiedostoja talteen ennen niiden katoamista, voi levystä kannattaa ottaa ensimmäiseksi levykuva ja alkaa palauttaa tiedostoja vasta levykuvalta. Näin vältetään jo rikkoutuneen tai rikkoutumassa olevan levyn ylimääräinen rasittaminen. Varotaan myöskin kirjoittamasta alkuperäiselle levylle, ettei dataa mene hukkaan ylikirjoittamisen vuoksi. Jos levy on rikki tai menossa rikki, voi jokainen luku/kirjoitus rikkoa sitä lisää. Levykuvan voi levystä ottaa vaikka dd-ohjelmalla:

dd if=/dev/sdb conv=sync,noerror bs=64K of=levykuva.img

Tässä:

 • if="input file", syötteenä yleensä levyn laitetiedosto
 • of="output file",
 • bs="block size",
 • noerror="älä välitä virheistä"

Levykuvan voi halutessaan myös pakata, jolloin se vie vähemmän tilaa.

dd if=/dev/hda conv=sync,noerror bs=64K | gzip -c > levykuva.img.gz

Levykuvan kanssa voi harjoitella seuraavien työkalujen käyttöä datan palauttamiseksi.

Levykuvan liittäminen

Levykuvan voi liittää osaksi hakemistopuuta siinä missä minkä tahansa levylaitteenkin.

Ladataan levykuva liitetään tiedostojärjestelmään ja tutkitaan sitä. Sen jälkeen kokeillaan pelastustyökaluja datan löytämiseksi levykuvasta.

sudo mount -o loop disk.img /mnt

Levykuva voi olla järkevää liittää read-only -tilassa, jolloin estetään se, että vahingossa kirjoitettaisiin jotain pelastettavien tiedostojen päälle. Tämä tapahtuu lisäämällä mount-komentoon lisäparametri -o ro.

sudo mount -o loop -o ro disk.img /mnt

Tämän jälkeen levykuvan sisältämä tiedostojärjestelmä on liitetty osaksi hakemistopuuta hakemiston /mnt/ alle ja sen sisältöä voi tutkia esimerkiksi ls-komennolla.

Magicrescue

Ohjelma tiedostojen palauttamiseen poistamisen jälkeen tai levyltä, jonka tiedostojärjestelmä on vioittunut.

 • Lukee laitetiedostoa (esim. /dev/sda, /dev/sdb1, disk.img,...) suoraan datana välittämättä tiedostojärjestelmästä.
 • Toimii hyödyntäen reseptejä, jotka kertovat, miltä tietyn tyyppisen tiedoston raakadatan pitäisi näyttää.
 • Valmiita reseptejä mm. avi, jpeg-exif, jpeg-jfif, mp3-id3v1, mp3-id3v2, msoffice, png, zip
 • Reseptejä voi tehdä myös itse, jos osaa.
 • Reseptit löytyvät hakemistosta /usr/share/magicrescue/recipes/.

Seuraava komento etsii annetusta levykuvasta, disk.img, jpeg-kuvia ja tallentaa ne pyydettyyn hakemistoon. Koska tiedostoja etsitään suoraan raakadatana, ei ohjelma tiedä niiden tiedostonimiä vaan tallentaa ne satunnaisen näköisillä nimillä.

magicrescue -d hakemisto -r jpeg-jfif disk.img

Recoverjpeg

Toinen työkalu tiedostojen palauttamiseen levyltä.

 • Vain jpeg-kuville
 • Oletuksena hakee korkeintaan 6 MiB:n kokoisia kuvia, mutta rajaa voi kasvattaa.

  recoverjpeg -m 20M disk.img
  

Komento tuottaa työhakemistoon joukon jpg-tiedostoja, jotka on nimetty juoksevasti: image00000.jpg, image00001.jpg ja niin edelleen.

Photorec

Kolmas työkalu tiedostojen palauttamiseen.

 • Kysyy toimintoja valikolla
 • Etsii automaattisesti kaikkia tuntemiaan tiedostomuotoja, joita on melko paljon. Muun muassa:
  avi, wav, bmp, c, doc, html, jpg, mov, mp3, pdf, png, rtf, wma, zip, ...
 • Voi pyytää etsimään vain levyn varaamattomasta tilasta, eli poistettuja tiedostoja, tai koko levyltä.

  photorec disk.img
  

Palautettavia tiedostoja etsittäessä voi kannattaa käyttää rinnakkain useampaa palautusohjelmaa, koska joku niistä saattaa löytää tiedostoja, joita jokin toinen ei osaa löytää.

Dupemap

Dupemap on ohjelma, joka vertaa annettuja hakemistoja ja osaa poistaa niistä samojen tiedostojen duplikaatit.

 • Käy läpi luetelluissa hakemistoissa olevia tiedostoja ja vertailee niitä keskenään sekä poistaa ylimääräiset.
 • Voi olla hyödyllinen myös palautettuja tiedostoja tutkittaessa, sillä palautus saattaa löytää saman tiedoston useammasta kohtaa levyä. Löydetyt tiedostot on yleensä myös nimetty satunnaisilla nimillä, jolloin vertailu tallessa oleviin tiedostoihin auttaa paljasamaan hukassa olleet.

  dupemap delete,report hakemisto
  

Poistaa ja raportoi hakemistosta hakemisto kaikki useamman kertaa esiintyvät tiedostot.

dupemap -d hakem.map scan hakemisto1
dupemap -d hakem.map delete,report hakemisto2

Tästä komentoparista ensimmäinen käy läpi hakemiston hakemisto1 kaikki tiedostot ja kirjoittaa niiden tiedot tietokantaan hakem.map. Toinen komento puolestaan käy läpi hakemiston hakemisto2 sisällön ja vertaa sitä tietokantaan sekä poistaa sieltä kaikki tiedostot, jotka löytyvät jo hakemistosta hakemisto1.

Clonezilla

Työkalu tietokoneen kiintolevyn kloonaamiseen ja palauttamiseen.

 • Käynnistetään cd-/dvd-levyltä tai usb-tikulta
 • Voidaan kloonata jokin tietokoneen kiintolevyistä tai osioista levykuvaksi
 • Kuva voidaan tallentaa kiintolevylle, usb-levylle tai verkon yli toiselle koneelle
 • Levykuva voidaan palauttaa takaisin kiintolevylle
 • Kätevä puhtaan asennuksen palauttamisessa saastuneen tai muuten vioittuneen järjestelmälevyn tilalle.
 • Käytännöllinen, kun pitää asentaa samanlainen järjestelmä usealle identtiselle koneelle (esim. mikroluokkaan).

Kali Linux

Kali Linux tietoturvatestaukseen tarkoitettu Linux-jakelu. Krakkerin ja testaajan "sveitsinlinkkari", joka sisältää suurin piirtein kaikki mahdolliset avoimen lähdekoodin murto- ja analysointityökalut.

Kali Linuxin kohdalla täytyy muistuttaa, että sitä saa käyttää vain omassa hallussa olevien järjestelmien tietoturvan testaamiseen ja murtamiseen. Muiden järjestelmien murtamisessa ollaan hyvin pian rikollisissa puuhissa.

Kali Linuxin live-levykuvan voi ladata projektin kotisivuilta osoitteesta: https://www.kali.org/

Metasploitable

Metasploitable on tarkoituksella haavoittuvaksi tehty Linux-virtuaalikone. Se on tarkoitettu turvallisuusharjoitteluun ja turvallisuustyökalujen testaamiseen.

Metasploitablen kanssa on erittäin tärkeää, että sitä ei altisteta ei-luotetulle verkolle, eli virtuaalikonetta on syytä siten, että vain isäntäkoneelta pääsee siihen käsiksi.

Tails

Tails on live-käyttöjärjestelmä, joka on suunnattu yksityisyyden ja tietoturvan erityistarpeisiin. Se on siirrettävältä levyltä (usb-tikku, dvd, sd-kortti) käynnistettävä Linux-järjestelmä, jonka tarkoituksena on suojata yksityisyyttä ja anonymiteettiä.

 • Sillä voi käyttää internetiä anonyymisti ja kiertää sensuurirajoituksia
 • Se kierrättää kaiken liikenteen Tor-verkon kautta.
 • Live-levynä se ei jätä jälkiä käytetylle tietokoneelle, ellei erikseen ole tarkoitus.
 • Se tarkoaa käyttöön viimeisimmät kryptografiset työkalut tiedostojen, sähköpostin ja pikaviestinnän salaamiseen.