Wayland

X alkaa olla jo vanha toteutus, jota on paikattu ja laajennettu yhä uudelleen. Sitä korvaamaan on suunniteltu uusi ikkunointijärjestelmä Wayland.

Waylandissa on tarkoitus olla mukana kerros, joka mahdollistaa vanhojen X-ohjelmien suorittamisen uudessa ikkunointijärjestelmässä.

Wayland

  • Wayland
  • Samoja kehittäjiä kuin X.org:lla
  • Parempi ja yksinkertaisempi vaihtoehto
  • X:ssä historian painolastia, "aivovammoja" ja "paikkaa paikan päällä"
  • Jo käytössä muun muassa Jollan SailfishOS-käyttöjärjestelmässä.
  • Fedorassa käytössä oletuksena Gnome-työpöydän kanssa versiosta 25 alkaen.
  • Ubuntu on kokeillut Waylandia vaihtoehtona X:lle ja vaihto oletukseksi on tulossa.
  • [linux.conf.au 2013] - The real story behind Wayland and X (Youtube)

Laitteiston ja tarpeiden kehittymisen myötä X on monimutkaistunut pystyäkseen toteuttamaan tehtävänsä. Waylandissa on tarkoituksellisesti yksinkertaistettu toimintaa ja monet tehtävät on jätetty itse sovellukselle, kirjastoille ja Linux-ytimelle.

X:n suurimpia ongelmia on ollut ennen kaikkea se, miten se on historiansa vuoksi muodostunut eräänlaisina laajennoksina ja paikkoina tekemään tehtäviä, joihin se ei alkujaan kyennyt. Osittain tämän vuoksi myöskin tietoturvallisuus ei ole kaikilta osin kohdallaan. Esimerkiksi mikä tahansa käyttäjän suorittama ohjelma pystyy ottamaan kuvakaappauksen mistä tahansa muusta ikkunasta tai koko työpöydästä.

Waylandia on suunniteltu toisaalta siltä pohjalta, että se tekee mahdollisimman vähän ja antaa vain sovelluksille muistialueen, johon ne voivat itse piirtää oman sisältönsä. Samalla sen suunnittelussa on koetettu ottaa turvallisuus huomioon entistä paremmin. Osittain tämän vuoksi esimerkiksi juuri kuvakaappausten ottaminen ja näytön jakaminen ovat olleetkin haasteellisimpia osia Waylandin toteuttamisessa.