Kuvaformaatit

Kuvia voi tallentaa muutamalla erilaisella tavalla. Eri tallennustavat soveltuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Rasterikuvat

Rasterikuvilla eli bittikarttakuvilla tarkoitetaan kuvia, jotka koostuvat ruudukkona pienen pienistä erivärisistä pisteistä, eli pikseleistä. Rasterikuvia ovat esimerkiksi normaalit kameralla otetut valokuvat. Rasterikuvan tarkkuus eli resoluutio ilmoitetaan usein kuvassa vaakasuuntaan ja pystysuuntaan olevien pikseleiden avulla muodossa vaakasuunta×pystysuunta. Esimerkiksi puhelimella otetun kuvan resoluutio saattaa olla 5312×2988. Tällaisessa kuvassa on siis pikseleitä yhteensä 5312⋅2988=15872256 kappaletta, eli lähes 16 miljoonaa pikseliä. Tästä käytetään usein ilmaisua 16 megapikseliä.

Rasterikuvien muokkaamiseen soveltuvia ilmaisia avoimen lähdekoodin ohjelmia ovat muun muassa Pinta ja GIMP.

Rasterikuvia voidaan tallentaa useisiin eri tallennusmuotoihin, joista seuraavassa yleisimmät.

JPEG

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Red tulips under blue sky

Photo by Aaron Burden on Unsplash

JPEG eli JPG on hyvin yleinen kuvien tallennusmuoto. Sitä käytetään esimerkiksi valokuvien tallentamiseen ja käytännössä kaikki kuvia näyttävät ja käsittelevät ohjelmat osaavat tämän tiedostomuodon. JPEG käyttää häviöllistä pakkausta tiedostokoon pitämiseen pienenä. Häviöllisyydellä tarkoitetaan sitä, että kuvasta poistetaan informaatiota siten, että se voidaan tallentaa pienempään tilaan, mutta ihmissilmällä tarkasteltuna kuva näyttää silti mahdollisimman samanlaiselta kuin alkuperäinen kuva. Tallennetun kuvan laatu riippuu pakkauksen voimakkuudesta. Pienempään tilaan pakattu kuva menettää enemmän informaatiota ja sen mukana enemmän tarkkuutta ja siitä alkaa tulla "suttuinen".

Kuvassa olevien terävien reunojen ympärillä näkyy JPEG-pakkauksesta johtuvaa "suttuisuutta".

Piirroskuva JPG-muodossa.

Kuvassa olevien terävien reunojen ympärillä näkyy JPEG-pakkauksesta johtuvaa "suttuisuutta".

JPEG soveltuu hyvin valokuvien tallentamiseen, sillä valokuvissa on usein paljon vaihtelevia ja epäsäännöllisiä sävyjä. Piirtokuvien, siis kaavioiden ja muiden teräviä reunoja sisältävien kuvien, tallentamiseen JPEG soveltuu sen sijaan huonosti, sillä kuvan terävissä sävyjen rajoissa pakkauksen aiheuttamat virheet näkyvät selvästi "suttuisuutena".

PNG

Auton ympärillä on läpinäkyvää. Piirroskuva on säilynyt PNG-tallennuksessa terävänä.

Piirroskuva PNG-muodossa.

Auton ympärillä on läpinäkyvää. Piirroskuva on säilynyt PNG-tallennuksessa terävänä.

PNG on erityisesti piirroskuvien ja esimerkiksi tekstiä sisältävien kuvien tallentamiseen soveltuva häviötön tallennusmuoto. Häviöttömyys tarkoittaa sitä, että kun kuvaa pakataan tallennusta varten, käytetään pakkaustekniikoita, jotka eivät hukkaa kuvan informaatiota. Toisin sanoen, kun kuva ladataan uudelleen tiedostosta ja näytetään, se on täsmälleen samanlainen kuin ennen tallentamista.

PNG soveltuu hyvin piirroskuvien tallentamiseen. Piirroskuvissa on paljon tasavärisiä pintoja ja jyrkkiä värien välisiä rajoja, joiden tallentamiseen häviötön pakkaus sopii häviöllistä paremmin. Paremman laadun lisäksi varsinkin pienet piirroskuvat saattavat viedä PNG-muodossa jopa vähemmän tilaa kuin JPEG-muodossa, sillä tasaiset väripinnat saattavat pakkautua häviöttömästikin hyvin. PNG-muodossa voidaan tallentaa myös valokuvia, jos on tarve tallentaa kuva häviöttömästi. PNG-muodossa tallennettu valokuva vie kuitenkin yleensä enemmän tilaa kuin JPEG-muodossa tallennettu.

PNG-kuvamuodon erityinen etu on normaalien värien lisäksi käytössä oleva alpha-kanava. Tämä tarkoittaa sitä, että kullakin kuvan pikselillä on värin lisäksi läpinäkyvyys, joka voi olla jotain täysin läpinäkyvän ja täysin peittävän väliltä. Tämän ominaisuuden vuoksi PNG-kuvat soveltuvat videoeditoinnissa erityisen hyvin esimerkiksi tekstitysten tekemiseen. Videon päälle aseteltu kuva voi olla esimerkiksi täysin läpinäkyvä lukuun ottamatta siinä olevaa tekstiä.

GIF

GIF on kahta edellistä vanhempi tallennusmuoto. Sen suurimpana rajoitteena on se, että GIF-kuvassa on käytettävissä vain korkeintaan 256 värisävyn paletti. Siksi GIF-kuvat todennäköisesti näyttävät JPEG- ja PNG-kuvia rakeisemmilta. GIF-kuvan etu on puolestaan se, että se voi sisältää yksinkertaisen animaation. Valitettavasti OpenShot ei tue GIF-animaatioiden käyttöä videoleikkeinä vaan GIF-kuvia voi käyttää vain still-leikkeenä.

Toinen GIF-kuvan ominaisuus on se, että siinä voi olla yksi läpinäkyvä väri. Toisin kuin PNG-kuvassa läpinäkyvyys ei kuitenkaan voi olla osittaista vaan pikselit ovat joko täysin peittäviä tai täysin läpinäkyviä. Läpinäkyvyyttä kuvaan haluttaessa kannattaakin siis käyttää muutenkin laadukkaampaa PNG-muotoa.

Vektorigrafiikka

Hymynaama vektorigrafiikkana

Aivan toisenlainen tapa tallentaa kuvia on vektorigrafiikka, jossa pikseleiden sijaan tallennetaankin geometristen ja matemaattisten muotojen sijainteja ja suuruuksia. Esimerkiksi suoria, ympyröitä, monikulmioita, käyriä ja muita kuvioita. Tämä tallennustapa soveltuu yleensä hyvin piirroskuviin, joissa on paljon säännönmukaisuuksia, mutta huonosti esimerkiksi valokuvien tallentamiseen. Vektorikuvat skaalautuvat hyvin, sillä ne koostuvat "sileistä" muodoista, jotka piirretään pikseleinä vasta näytölle piirrettäessä.

Vektorikuvien muokkaamiseen voi käyttää esimerkiksi avoimen lähdekoodin Inkscape-ohjelmaa.

SVG

SVG eli Scalable Vector Graphics (skaalautuva vektorigrafiikka) on tallennusmuoto, joka sopii erityisen hyvin piirroskuville. SVG-kuvat tukevat hyvin kuvan skaalaamista ja sen eri osien läpinäkyvyyttä osittain tai kokonaan. Myös nykyaikaiset www-selaimet osaavat näyttää SVG-kuvia.