Tiedostojärjestelmä

Linuxissa, kuten muissakin UNIX-tyyppisissä käyttöjärjestelmissä, tiedostojärjestelmä on toteutettu yhtenä puurakenteena, jolla on yksi juuri. Juuresta käytetään merkintää /. Koko muu tiedostojärjestelmä sijoittuu juuren alle hakemistoista muodostuvana puuna. (Windows-ympäristöissä hakemistoista käytetään nimitystä kansio.)

Absoluuttinen polku

Tiedostojärjestelmä on puurakenne, jolla on yksi juuri.

Tiedostojärjestelmä

Tiedostojärjestelmä on puurakenne, jolla on yksi juuri.

Kunkin tiedoston sijainti tiedostojärjestelmässä voidaan ilmaista sen absoluuttisena polkuna, eli /-merkeillä eroteltuna reittinä juuresta hakemistorakenteen läpi itse tiedostoon saakka. Esimerkiksi, kun tiedostojärjestelmän juuren / alla on hakemisto etc/, jonka sisällä on toinen hakemisto cups/ ja tämän sisällä tiedosto nimeltä classes.conf, niin tämän tiedoston absoluuttinen polku on:

/etc/cups/classes.conf

Suhteellinen polku

Huomattavaa on, että hakemistorakenteen erotinmerkkinä on kauttaviiva, eli "etukeno", kun Windows-järjestelmissä erottimena on \, eli "takakeno". Jos tiedoston sijainti halutaan ilmaista suhteessa johonkin muuhun hakemistoon kuin juureen, käytetään suhteellista polkua. Esimerkiksi hakemiston /etc suhteen edellä tarkastellun tiedoston sijainti on cups/classes.conf. Absoluuttisen ja suhteellisen polun erottaa siitä, että absoluuttinen polku alkaa aina juuresta, eli merkillä /.

Jokaisessa hakemistossa on lisäksi kaksi erityistä hakemistoa, . ja ... Yhdellä pisteellä tarkoitetaan hakemistoa itseään ja kahdella pisteellä sen "edeltäjää", eli "vanhempaa", eli hakemistoa, joka on yhden askeleen juuren suuntaan. Siis esimerkiksi hakemistossa /etc/cups/ yksi piste tarkoittaa tätä hakemistoa itseään. Toisin sanoen hakemisto /etc/cups/./ on sama kuin hakemisto /etc/cups/. Vastaavasti hakemisto /etc/cups/../ on puolestaan sama kuin hakemisto /etc/. Näin suhteellisella polulla voidaan viitata mihin tahansa tiedostojärjestelmän tiedostoon. Esimerkiksi hakemistosta /etc/cups/ nähden suhteellinen polku ../X11/rgb.txt viittaa samaan tiedostoon kuin absoluuttinen polku /etc/X11/rgb.txt.

Liittäminen eli "mounttaaminen"

Windowsissa kullekin järjestelmään asennetulle kiintolevylle, optiselle levylle, usb-muistille tai muulle siirrettävälle medialle annetaan oma levyasematunnus, esimerkiksi C:\, D:\ jne. Linuxissa ei tällaisia levyasematunnuksia käytetä vaan koko levyn sisältö liitetään yhtenä puun haarana johonkin kohtaan hakemistopuuta. Esimerkiksi usb-porttiin kytketyn muistitikun sisältö saatetaan liittää vaikka hakemiston /media/pesasa/6365-3030/ alle.

 • Joku levyosio on tiedostojärjestelmän juurena /
 • Muut osiot ja mediat, kuten usb-levyt ja optiset levyt liitetään, eli mountataan, johonkin hakemistoon puussa.
 • Ennen, ja joskus nykyäänkin, esimerkiksi /home ja /usr olivat omilla levyosioillaan tai jopa toisella koneella.
 • Hakemistot /bin, /sbin ja /lib ovat siksi juuressa, että ne olisivat järjestelmän käytettävissä vaikka /usr ei jostain syystä olisikaan liitettynä.

Vakiohakemistot

Järjestelmässä ovat tietyt vakiohakemistot, joilla ovat omat merkityksensä:

Hakemisto Merkitys
/ Juurihakemisto, eli tiedostojärjestelmän hakemistopuun juuri. Kaikki tiedostot ja levyt ovat samassa puussa.
/bin Järjestelmän oleellisimmat ajettavat tiedostot. Varmasti käytettävissä.
/boot Käynnistykseen tarvittavia tiedostoja
/cdrom Paikka johon optinen levy liitetään.
/dev Kaikki laitteet ovat tässä hakemistossa edustettuina tiedostoina. Tiedostot eivät ole oikeasti levyllä vaan ovat virtuaalisia. Esim. /dev/sda on kiintolevy ja /dev/sda1 sen ensimmäinen osio.
/etc Ohjelmien järjestelmänlaajuiset asetukset.
/home Käyttäjien kotihakemistot. Esimerkiksi: /home/pesasa/, /home/matti/
/lib Oleellisimpia ohjelmakirjastoja, joita ohjelmat hyödyntävät. Varmasti käytettävissä.
/lost+found Levyntarkistuksessa löydetyt vaurioituneet tiedostot, joiden oikeaa paikkaa ei tiedetä.
/media Hakemisto, jonka alle siirrettävät levyt, esim. muistitikut liitetään.
/mnt Satunnaisia hakemistopuuhun liitettäviä tiedostojärjestelmiä varten.
/opt Paketinhallinnan ulkopuolelta asennettuja ohjelmia.
/proc Virtuaalisia tiedostoja, jotka edustavat käynnissä olevaa järjestelmää. Esim. /proc/cpuinfo sisältää tietoa prosessorista.
/root root-käyttäjän kotihakemisto
/run Käynnissä olevien ohjelmien ja palveluiden tietoja. Esim. palvelinprosessien prosessi-id:itä.
/sbin Järjestelmän oleellisimmat ajettavat järjestelmätiedostot. Varmasti käytettävissä.
/sys Virtuaalisia tiedostoja liittyen järjestelmään.
/tmp Tilapäistiedostoille
/usr Ohjelmat asentuvan tämän hakemiston alle.
/usr/bin/ Ajettavat tiedostot
/usr/sbin/ Ajettavat järjestelmän ylläpidon tiedostot
/usr/lib/ Kirjastoja
/usr/local/ Paketinhallinnan ulkopuolelta asennettuja ohjelmia
/usr/share/ Mm. ohjelmien tiedostot omissa hakemistoissaan
/usr/share/doc/ Pakettien dokumentaatioita
/var Järjestelmän muuttuvia tiedostoja. Esim. www-palvelimen tarjoilemat tiedostot hakemiston /var/www/ tai /var/www/html/ alla ja logitiedostot hakemiston /var/log/ alla.

Hakemistorakenne

Vaikka yllä oleva lista antaa selityksen, miksi UNIX-järjestelmien hakemistorakenne on sellainen kuin se on, on olemassa myös vähemmän kullattu selitys hakemistorakenteelle:

 • Kirjoitus Busybox-listalla
 • "Ken Thompsonilla ja Dennis Ritchiellä oli käytössään kaksi 1.5 MB:n kiintolevyä, joista toisessa oli järjestelmä ja toisessa käyttäjien tiedostot (/usr-hakemistossa). Kun järjestelmälevy tuli täyteen, sen hakemistorakenne (/bin, /lib, jne.) kopioitiin toiselle levylle /usr:n alle. Kun tilaa saatiin taas lisää (uusi levy), liitettiin se /home:ksi ja siirrettiin käyttäjien tiedostot sinne."
 • Jälkikäteen keksittiin selitykset, että /bin, /lib, /sbin jne. sisältävät ensin tarvittavat osat ja /usr:n alla ovat vähemmän kriittiset jutut.

Tiedostojen hallinta

Ubuntun tiedostonhallinta aukeaa vasemman reunan palkin kuvakkeesta.

Ubuntun tiedostonhallintaohjelma

Ubuntun tiedostonhallinta aukeaa vasemman reunan palkin kuvakkeesta.

Ubuntun tiedostonhallinta aukeaa vasemman reunan palkin kuvakkeesta, sillä voi selata hakemistoja ja avata, siirtää sekä kopioida tiedostoja.

Tutki, mitä tiedostoja ja hakemistoja löydät sillä.

Tehtäviä

Tehtävät 3

Kirjoita vastaukset tiedostoon tehtava-3.txt tai tehtava-3.odt.

 1. Mitkä seuraavista tiedostopoluista ovat absoluuttisia ja mitkä suhteellisia?
  • /proc/cpuinfo
  • etc/X11/rgb.txt
  • /var/log/./messages
  • /etc/cups/../../usr/share/doc/nano/
  • doc/nano/../bash/README
 2. Kirjoita seuraavat polut "sievempään" muotoon:
  • /etc/X11/../skel/./.bashrc
  • /./././home/../
  • /usr/lib/.././share/doc/
  • /etc/X11/../cron.d/././anacron
 3. Seuraavassa on annettu hakemisto, jossa olet sekä suhteellinen polku johonkin tiedostoon. Muodosta tiedoston absoluuttinen polku.
  • Olet hakemistossa: /etc/apache2/ suhteellinen polku: ../cron.d/anacron
  • Olet hakemistossa: /home/pekka/ suhteellinen polku: ../../media/pekka/MULTIBOOT/home-rw
  • Olet hakemistossa: /home/paula/Documents/ suhteellinen polku: ../Music/./Juice/Marilyn.ogg