Palveluita

Käydään läpi joitain tyypillisesti Linux-asennuksessa käytettäviä palveluita ja niihin käytettäviä ohjelmistoja.

Avahi

Internetissä jokaisella koneella on IP-osoite, jolla se tunnistetaan verkossa. Lisäksi palvelimilla on yleensä myös nimi, johon sillä voi viitata. DNS-palvelu (Domain Name Service) tekee hoitaa nimien yhdistämisen IP-osoitteisiin. (kuin puhelinluettelo) Nimien ja IP-osoitteiden yhdistäminen voidaan (kotiverkossa) tehdä myös /etc/hosts-tiedostolla.

Koska hosts-tiedoston päivittäminen on työlästä, jos osoitteet muuttuvat, käytetään Ubuntussa ja useimmissa muissa Linux-jakeluissa Zeroconf-palvelua nimeltä Avahi. Sillä kone käynnistyttyään kertoo itse nimensä samassa verkossa oleville koneille. Avahi on palvelinohjelma, joka käynnistyy koneen käynnistyessä.

Ssh-palvelin

Tekstipohjaista etäkäyttöä varten koneelle voi asentaa ssh-palvelimen. Salatulla liikenteellä tapahtuvan etäkäytön lisäksi ssh mahdollistaa myös tiedostojen siirron ja muun tyyppisten verkkoyhteyksien putkittamisen ssh-yhteyden läpi.

Asentaminen tapahtuu paketinhallinnasta asentamalla paketti openssh-server.

sudo apt-get install openssh-server

Ssh-yhteydellä koneelle kirjaudutaan joko käyttäjätunnus ja salasana -yhdistelmällä taikka ssh-avaimilla. Yhteys muodostetaan komennolla:

ssh <tunnus>@<koneen_nimi>

Tämän jälkeen ssh-palvelin kysyy käyttäjän salasanaa.

Ssh-avaimet

Ssh-avainten kanssa kirjautuminen tapahtuu seuraavasti:

 • Asiakaskoneella luodaan ssh:ta varten avainpari (julkinen ja salainen) komennolla ssh-keygen.
  • Avaimelle voi määrätä salasanan, jota kysytään aina, kun sitä käytetään. Salasanan voi jättää myös antamatta, jolloin sitä ei kysytä.
  • Samaa avainta voi käyttää otettaessa yhteyksiä useammalle palvelimelle, jolloin riittää yksi salasana, eli avaimen salasana.
 • Julkinen avain kopioidaan palvelinkoneelle kotihakemiston .ssh-hakemistoon tiedostoon authorized_keys. Tämä tapahtuu helposti komennolla ssh-copy-id.
 • Kun palvelimelle seuraavan kerran otetaan ssh-yhteys, ssh-palvelin ei kysykään salasanaa vaan kirjautuminen tehdään avaimilla. Palvelin antaa julkista avainta käyttäen haasteen, johon vain oikea salainen avain osaa vastata oikein. Jos salainen avain on suojattu salasanalla, se kysytään, jotta salainen avain saadaan käyttöön, mutta salasanaa tai salaista avainta ei koskaan lähetetä verkon yli palvelimelle.

Avaimia käyttävä kirjautuminen on vahvempi ja varmempi kuin salasanalla tapahtuva.

Ssh-asetukset

Ssh-palvelun asetuksia voi säätää tiedostosta /etc/ssh/sshd_config. Muutettavissa olevia asetuksia ovat muun muoassa:

 • Voiko root-käyttäjä kirjautua ssh:n kautta.
  Root-käyttäjän kirjautuminen kannattaa olla estettynä, sillä suurin osa verkossa automaattisesti tehtävistä murtoyrityksistä kokeilee juuri root-tunnusta ja heikkoja salasanoja.
 • Käytettävissä olevat kirjautumiskeinot (salasana, kirjautumisavaimet, sormenjälkilukija, älykortti)
 • Graafisen (X11)-yhteyden tunnelointi

Asetusten muuttamisen jälkeen palvelu on uudelleenkäynnistettävä.

Kokeile (ssh)

Asenna openssh-server:

sudo apt-get install openssh-server

Kokeile sitä ottamalla yhteys:

ssh <tunnus>@localhost

Www-palvelin

Yleisimmin käytetyt www-palvelinohjelmistot ovat Apache ja Nginx (lausutaan, kuten "engine-x"). Molemmat ovat avointa lähdekoodia ja löytyvät suoraan Linux-jakeluiden paketinhallinnasta.

Molempien oletusasetukset ovat melko järkevät. Apachella documentroot-hakemisto, eli hakemisto, jonka alle www-sivut tallennetaan, on useimmissa Linux-jakeluissa /var/www/html/. Palvelimen asetustiedostot puolestaan löytyvät hakemistoista /etc/apache2/ tai /etc/httpd/.

Kokeile (Apache2)

Asenna apache2-paketti:

sudo apt-get install apache2

Kokeile sitä menemällä selaimella osoitteeseen: http://localhost/. Näkyviin pitäisi tulla Apachen oletustestisivu.

 • Nouda tämä sivu wget-komennolla ja kopio saamasi index.html-tiedosto hakemistoon /var/www/html/ nimellä palveluita.html. (ettei ylikirjoiteta oletussivua)
 • Mene selaimella osoitteeseen: http://localhost/palveluita.html

Muita www-palvelimia

Linuxille on tarjolla useita avoimen lähdekoodin www-palvelimia:

 • Apache2 – Yleisin, monipuolinen, paljon moduleja
 • Nginx – Toiseksi yleisin, yleistyy kovaa vauhtia, pieni ja tehokas www-palvelin
 • Lighttpd – Pieni ja nopea www-palvelin
 • Jotkut ohjelmointikielet, kuten Python ja Node.js (Javascript) sisältävät toiminnallisuuden toimia www-palvelimina.

MySQL- ja MariaDB-tietokannat

MySQL on suomalaisen Michael "Monty" Wideniuksen aloittama avoimen lähdekoodin tietokantajärjestelmä. MySQL:n kävi pitkälti samoin kuin OpenOffice.org-toimisto-ohjelmiston. Se myytiin Sun Microsystemsille, joka myytiin Oraclelle. Tämän jälkeen avoimen lähdekoodin kehittäjät päättivät forkata ohjelmiston ja jatkaa kehittämistä uudella nimellä Oraclesta riippumattomana.

 • MySQL AB -> Sun Microsystems -> Oracle
 • Oli/on www-palveluissa usein käytetty tietokantajärjestelmä
 • Voi toimia tietokantapalvelimena koneen sisäisesti www-palvelulle tai ulospäin.

MariaDB on MySQL:stä haarautunut (forkattu) Oraclesta riippumaton tietokantajärjestelmä, joka on yhteensopiva MySQL:n kanssa.

 • Monty Widenius sai miljoonia euroja myytyään osuutensa MySQL AB:sta Sun Microsystemsille.
 • Widenius ei kuitenkaan ollut tyytyväinen, kun MySQL päätyi Oraclen käsiin, vaan otti MySQL:n avoimen lähdekoodin ja lähti uudelleen kehittämään sitä uudella MariaDB-nimellä.
 • Linux-jakelut ovat korvanneet MySQL:n paketinhallinnassa MariaDB:llä.
 • Myös Google ja Wikipedia vaihtoivat käyttämään MariaDB:tä.

My ja Maria ovat molemmat Monty Wideniuksen tyttärien nimiä.

Asennus komennolla:

sudo apt-get install mariadb-server

Muita tietokantoja

Muita avoimen lähdekoodin tietokantoja Linux-järjestelmiin ovat:

 • PostreSQL (SQL)
 • MongoDB (NoSQL)
 • CouchDB (NoSQL)

NoSQL-kannat ovat järjestelmiä, joihin tietoa ei tallenneta ja haeta SQL-kyselykielellä vaan JavaScriptillä JSON-objektien tapaan.

LAMP

LAMP on nimitys, jota käytetään usein yhdistelmästä Linux + Apache + MySQL + PHP. Nämä ovat komponentit, joista monet www-palvelut on koostettu: Käyttöjärjestelmäalusta, www-palvelin, tietokantapalvelin sekä www-palveluihin soveltuva ohjelmointikieli. Nykyään usein M tarkoittaa MariaDB:tä ja toisinaan P tarkoittaa Pythonia.

Aiemmin LAMP oli ylivoimaisesti käytetyin yhdistelmä. Nykyään rinnalle on noussut useita muita yhdistelmiä, kuten Java ja Tomcat sekä Javascript ja Node.js.

NextCloud / ownCloud

Hyvä esimerkki LAMP-kokonaisuuden päällä toimivasta palvelukokonaisuudesta on ownCloud ja siitä haarautunut NextCloud. Kyseessä on järjestelmä, jolla voi rakentaa itselleen omalle palvelimelle oman pilvipalvelun, joka voi sisältää ainakin seuraavat toiminnallisuudet:

 • Tiedostotallennuspalvelu
  • Hakemiston sisällön synkronointi vastaavasti kuin Dropbox, GoogleDrive, OneDrive, ...
  • Web-käyttöliittymä
  • Puhelinsovellukset ja kuvien automaattinen lähetys pilveen
  • ODT-tiedostojen muokkaus suoraan web-käyttöliittymällä. Myös monta käyttäjää yhtä aikaa samalla tiedostolla.
 • Kalenteri
  • Web-käyttöliittymä
  • Synkronointi tietokoneelle tai puhelimeen
  • CalDAV-standardi
 • Yhteystiedot
  • Synkronointi tietokoneelle tai puhelimeen
  • CardDAV-standardi
 • Kuvagalleria
 • Musiikkigalleria ja -soitin
 • Web-kirjanmerkit
 • Todo-listat
 • RSS-lukija

Tehtäviä

Tehtävät 14

Kirjoita vastaukset tiedostoon tehtava-14.txt ja palauta se ja kuvakaappaukset.

 1. Asenna openssh-server
 2. Avaa terminaali-ikkuna ja ota ssh:lla yhteys koneeseen localhost. Ota terminaali-ikkunasta kuvakaappaus kirjautumisen jälkeen.
 3. Asenna apache2.
 4. Avaa selaimeen osoite http://localhost/. Mitä auenneella sivulla lukee? (Pari ensimmäistä riviä)
 5. Tee itsellesi ssh-avaimet, kopio avain kurssin palvelimelle ja ota sen jälkeen kokeile ottaa yhteys. Millä komennoilla teit nämä? Asetitko avaimelle salasanan?
 6. Kokeile NextCloudia osoitteessa https://demo.nextcloud.com. "Instant trial" -vaihtoehdolla palveluun voi tehdä 60 minuuttia kestävän NextCloud-palvelun kokelua varten. Ota kuvakaappaus.