Ssh-palvelin

Tekstipohjaista etäkäyttöä varten koneelle voi asentaa ssh-palvelimen. Salatulla liikenteellä tapahtuvan etäkäytön lisäksi ssh mahdollistaa myös tiedostojen siirron ja muuta tyyppiä olevien verkkoyhteyksien putkittamisen salatun ssh-yhteyden läpi.

Asentaminen tapahtuu paketinhallinnasta asentamalla paketti openssh-server.

sudo apt-get install openssh-server

Ssh-yhteydellä koneelle kirjaudutaan joko käyttäjätunnus ja salasana -yhdistelmällä taikka käyttäjätunnuksella ja ssh-avaimilla. Yhteys muodostetaan komennolla:

ssh <tunnus>@<koneen_nimi>

Tämän jälkeen ssh-palvelin kysyy käyttäjän salasanaa.

Ssh-avaimet

Ssh-avainten kanssa kirjautuminen tapahtuu seuraavasti:

 • Asiakaskoneella luodaan ssh:ta varten avainpari (julkinen ja salainen) komennolla ssh-keygen.
  • Avaimelle voi määrätä salasanan, jota kysytään aina, kun sitä käytetään. Salasanan voi jättää myös antamatta, jolloin sitä ei kysytä.
  • Samaa avainta voi käyttää otettaessa yhteyksiä useammalle palvelimelle, jolloin riittää yksi salasana, eli avaimen salasana.
 • Julkinen avain kopioidaan palvelinkoneelle kotihakemiston .ssh-hakemistoon tiedostoon authorized_keys. Tämä tapahtuu helposti komennolla ssh-copy-id.
 • Kun palvelimelle seuraavan kerran otetaan ssh-yhteys, ssh-palvelin ei kysykään salasanaa vaan kirjautuminen tehdään avaimilla. Palvelin antaa julkista avainta käyttäen haasteen, johon vain oikea salainen avain osaa antaa oikean vastauksen. Jos salainen avain on suojattu salasanalla, se kysytään, jotta salainen avain saadaan käyttöön, mutta salasanaa tai salaista avainta ei koskaan lähetetä verkon yli palvelimelle.

Avaimia käyttävä kirjautuminen on vahvempi ja turvallisempi kuin salasanalla tapahtuva.

Ssh-asetukset

Ssh-palvelun asetuksia voi säätää tiedostosta /etc/ssh/sshd_config. Muutettavissa olevia asetuksia ovat muun muassa:

 • Voiko root-käyttäjä kirjautua ssh:n kautta.
  Root-käyttäjän kirjautuminen kannattaa olla estettynä, sillä suurin osa verkossa automaattisesti tehtävistä murtoyrityksistä kokeilee juuri root-tunnusta ja heikkoja salasanoja.
 • Käytettävissä olevat kirjautumiskeinot (salasana, kirjautumisavaimet, sormenjälkilukija, älykortti)
 • Graafisen (X11)-yhteyden tunnelointi ssh-yhteyden läpi

Asetusten muuttamisen jälkeen palvelu on uudelleenkäynnistettävä.

Kokeile (ssh)

Asenna openssh-server:

sudo apt-get install openssh-server

Kokeile sitä ottamalla yhteys:

ssh <tunnus>@localhost