Www-palvelin

Yleisimmin käytetyt www-palvelinohjelmistot ovat Apache ja Nginx (lausutaan, kuten "engine-x"). Molemmat ovat avointa lähdekoodia ja löytyvät suoraan Linux-jakeluiden paketinhallinnasta.

Molempien oletusasetukset ovat melko järkevät. Apachella documentroot-hakemisto, eli hakemisto, jonka alle www-sivut tallennetaan, on useimmissa Linux-jakeluissa /var/www/html/. Palvelimen asetustiedostot puolestaan löytyvät hakemistoista /etc/apache2/ tai /etc/httpd/.

Kokeile (Apache2)

Asenna apache2-paketti:

sudo apt-get install apache2

Kokeile sitä menemällä selaimella osoitteeseen: http://localhost/. Näkyviin pitäisi tulla Apachen oletustestisivu.

  • Nouda tämä sivu wget-komennolla ja kopio saamasi index.html-tiedosto hakemistoon /var/www/html/ nimellä palveluita.html. (ettei ylikirjoiteta oletussivua)
  • Huomaa, että hakemistoon /var/www/html/ kirjoittamiseen tarvitset root-käyttäjän oikeudet. Käytä siis sudo-komentoa kopiointikomennon edessä.
  • Mene selaimella osoitteeseen: http://localhost/palveluita.html

Muita www-palvelimia

Linuxille on tarjolla useita avoimen lähdekoodin www-palvelimia:

  • Apache2 – Yleisin, monipuolinen, paljon moduleja
  • Nginx – Toiseksi yleisin, yleistyy kovaa vauhtia, pieni ja tehokas www-palvelin
  • Lighttpd – Pieni ja nopea www-palvelin
  • Jotkut ohjelmointikielet, kuten Python ja Node.js (Javascript) sisältävät toiminnallisuuden toimia itse www-palvelimina.