Ruudunkaappaus

Ruudunkaappauksessa tallennetaan tietokoneen näytön näkymästä joko yksittäisiä sill-kuvia, kuvakaappauksia tai pidempiä videokaappauksia videotiedostoon. Ruudunkaappaukset ovat tavallisia esimerkiksi jonkin tietokoneohjelman käytön opastukseen tai esittelemiseen.

Yksittäisiä kuvakaappauskuvia voidaan ottaa yleensä käyttöjärjestelmän omilla keinoilla jollain näppäinyhdistelmällä, joka riippuu käytetystä käyttöjärjestelmästä.

Ruudunkaappausvideon tekemiseen on olemassa monenlaisia ohjelmia. Yksi melko vaivaton tapa tehdä ruudunkaappausvideoita on kuitenkin videonkatseluohjelmana jo monille tuttu VLC, joka on usein jo valmiiksi asennettuna. Tällä ruudun kaapaaminen tapahtuu avaamalla videolähteenä tiedoston sijasta kuvaruudun ja tallentamalla tältä syötteenä tulleen videon tiedostoon halutussa tallennusmuodossa.

Kuvakaappaus

Yksittäisen kuvan kaappaaminen näytöltä tapahtuu Windows-järjestelmässä Print Screen näppäintä painamalla. Tämä ottaa sen hetkisestä näytöstä kuvan leikepöydälle. Leikepöydältä kuvan voi liittää mihin tahansa kuvia käsittelevään ohjelmaan, kuten Pinta tai GIMP. Siellä kuvaa voi halutessaan käsitellä, esimerkiksi rajata, sekä tallentaa tiedostoksi.

Jos kaappauksen haluaa vain aktiivisena olevasta ikkunasta, voi pitää Alt-näppäintä pohjaan painettuna samalla kun painaa Print Screen -näppäintä.

Mac-järjestelmissä kuvakaappauksen koko näytöstä tapahtuu näppäinyhdistelmällä vaihto-komento-3 (komento = ⌘). Osasta näyttöä kuvakaappaus otetaan näppäinyhdistelmällä vaihto-komento-4, jolloin hiiren osoitin muuttuu ristikoksi, jolla halutun alueen voi rajata vetämällä. Kaapattu kuva tallentuu käyttäjän työpöydälle PNG-tiedostona. Tarkempia ohjeita löytyy Applen omilta tukisivuilta.

Linux-järjestelmissä kuvakaappaus hoituu yleensä myös Print Screen -näppäintä painamalla.

Ruudunkaappaus VLC-soittimella

Videokuvan kaappaaminen työpöydältä onnistuu VLC-ohjelmalla seuraavasti.

Ensimmäiseksi käynnistetään VLC-ohjelma ja valitaan "Media"-valikosta kohta "Avaa kaappauslaite...".

Tämä avaa näkymän, josta voidaan valita kaappaustilaksi "Työpöytä". Kaappauksen ruutunopeudeksi sopii esimerkiksi 10 fps, eli kymmenen ruutua sekunnissa. Tämä on yleensä riittävää, ellei ruudulla tapahdu jotain nopeaa.

Koska työpöydältä kaapattava video halutaan tallentaa tiedostoksi, valitaan pudotusvalikosta suoritettavaksi toiminnoksi "Muunna".

Seuraavaksi valitaan tallennettavalle tiedostolle muoto, johon se muunnetaan. Tarjolla on muutamia valmiita tallennusprofiileja, joista valita. Jatkokäsittelyä varten kannattaa valita riittävän hyvälaatuinen vaihtoehto, sillä laatua voi myöhemmin heikentää, muttei enää lisätä. Oletuksena tarjottu "H.264 + MP3 (MP4)" on hyvä vaihtoehto.

Jos kohtaan "Näytä lähtevä" laittaa rastin, kaappaustulosta näytetään samalla VLC:n videonäkymässä.

Kohdetiedoston kohdalle selataan tallennettavan tiedoston sijainti ja nimi.

Kun kohdetiedosto on valittu, ruudunkaappaus käynnistetään painamalla "Aloita"-nappia.

Nyt VLC tallentaa kaiken näytöllä tapahtuvan valittuun tiedostoon videoksi. Tallentamisen voi pysäyttää VLC:n käyttöliittymän "Stop"-napilla (neliö).

Youtube-ohje: Ruudunkaappaus Windows-koneella

Youtube-ohje: Ruudunkaappaus indows-koneella

Record Computer Screen with VLC Player | Screen Record using VLC media player | VLC Player

https://www.youtube.com/watch?v=L2rYuQrCw-o

Youtube-ohje: Ruudunkaappaus Mac-koneella

Youtube-ohje: Ruudunkaappaus Mac-koneella

How to Use VLC as a Screen Recorder on Mac 2017

https://www.youtube.com/watch?v=GXpQIyKanlw