Leikkaaminen

Video- tai äänitiedostossa voi olla tarinan kannalta ylimääräistä materiaalia tai siitä saatetaan haluta jostain muusta syystä käyttää vain osa lopullisessa tuotoksessa. Tällöin käytetystä video- tai äänileikkeestä täytyy leikata pois ylimääräiset osat.

Leikkaaminen tapahtuu aikajanalla leikkaustyökalulla (saksikuvake). Kun työkalu on päällä, muuttuu hiiren kohdistin veitseksi, jolla aikajanalla olevan leikkeen klikkaaminen jakaa leikkeen kahteen osaan. Leikkauskohdan vasemmalle puolelle jäävä leike päättyy hiiren kohdalla olleeseen ruutuun ja oikealle puolelle jäävä leike alkaa seuraavasta ruudusta. Nyt molemmat leikkeet voi sijoitella aikajanalle erikseen tai poistaa sieltä. Poistaminen tapahtuu valitsemalla poistettava leike ja painamalla näppäimistöltä delete-näppäintä taikka klikkaamalla poistettavaa leikettä hiiren oikealla napilla ja valitsemalla "Poista leike".

Leikkaustyökalu kannattaa muistaa napsauttaa pois päältä, kun sitä ei enää tarvita, jolloin hiirellä voi taas raahata leikkeitä aikajanalla.

Kukin aikajanalla oleva leike edustaa jotain osuutta jostain tiedostolistassa olevasta mediatiedostosta. Leike alkaa jostain ajankohdasta tiedostoa ja kestää jonkin määrätyn ajan. leikkeen pituutta voidaan muuttaa venyttämällä tai kutistamalla sitä raahaamalla hiirellä jommasta kummasta päästä.

Jos leikettä kutistetaan lopusta, siitä tulee lyhyempi ja se loppuu aiemmin, jos sitä venytetään, sitä näytetään pidemmälle. Video- tai äänileikettä ei tietenkään voi venyttää yli tiedoston lopun, siis pidemmäksi kuin tiedoston todellinen kesto on.

Leikkeen alkua siirtämällä puolestaan voidaan säätää, mistä kohtaa tiedostoa leike alkaa.

Still-kuvasta muodostetun leikkeen pituutta voidaan myös muuttaa venyttämällä sen pituutta jommasta kummasta päästä raahaamalla.

Youtube-ohje: Leikkaaminen

Youtube-ohje

Trim, Slice, and Split | OpenShot Video Editor Tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=BQS2tmgD_Rk